İSTANBUL ANADOLU 19. AİLE MAHKEMESİ

Boşanma davası duruşma günü tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637743
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 19.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı Nursel Şenkal
Dosya Numarası
:
2016/1015 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalı Salim Şenkal
Duruşma Tarihi
:
05.10.2017 10:05

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 19. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2016/1015 Esas
İLAN

Davacı Nursel Şenkal ile davalı Salim Şenkal (**********) arasında mahkamemizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle ;
25.08.1968 Kartal doğumlu, davalı Salim Şenkal'in tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, tebliğ edilemeyen dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin bildirilmesi amacıyla ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının başka bir bayanla ilişki yaşadığını, kazandığı parayı bu bayan ile harcadığını, disiplinsiz hareketleri nedeni ile işine son verildiğini, borçları yüzünden eve hacizler geldiğini, bir başka bayana da ev açtığını, tarafların 7 yıldır ayrı yaşadıklarını, müvekkili ve müşterek çocuk için Pendik 1 Aile Mahkemesinin kararı ile nafakaya hükmedildiği halde davalının herhangi bir ödeme yapmadığını, davalının belirtilen kusurlu davranışları nedeni ile tarafların boşanmalarına, müvekkili için Pendik 1 Aile Mahkemesi'nin 2010/247 Esas sayılı dosyasında hükmolunan 400-TL tedbir nafakasının 800-TL'ye çıkartılmasına, dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devamına, müvekkili lehine 50.000-TL maddi, 50.000-TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
HMK'nın 127/1 maddesi uyarıncadavalı tarafından, tebliğden itibaren iki hafta içinde aynı yasanın 129. Maddesindeki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesinin mahkememize ibraz edilmemesi ve 55,00 TL delil avansının mahkememiz veznesine yatırılmaması halinde yargılamaya davalının yokluğunda devam edileceği ve ön inceleme duruşmasının 05.10.2017 günü saat 10:05'a bırakıldığıve ilan tarihinden yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 13/07/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR