SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bedel tespiti ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00714441
Şehir : Tekirdağ / Saray
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DSİ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/451 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Zeynep OKYAY

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SARAY(TEKİRDAĞ)
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından açılmış olan bedel tespiti ve tescil davasında; Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizden aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SARAY
Dosya No: Malik Ada/Parsel Kamulaştıran Alan m2 Vasfı
2017/451 E Zeynep OKYAY TC-********** TEKİRDAĞ İli, Saray ilçesi, Küçükyoncalı mah. Demirkapı mevkii, 3143 parsel 590,00 m2

1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma İşlemine Karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Saray Şubesi'ne yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir. Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca duyurulur. 29/11/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR