AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00567265
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 16.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
213 sayılı V.U.K 'nun 103-106 maddeleri gereği
Tebligat Muhatabı
:
Vergi mükellefleri
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIN'DAN

İLANEN TEBLİĞ

MÜKELLEFİN UNVANI VERGİ NO ADRES VERGİ VEYA CEZA. DÖNEMİ VERGİNİN
NEVİ
CEZANIN
NEVİ
VERGİNİN
MİKTARI
CEZANIN
MİKTARI
ERDAL ASAR ********** HÜRRİYET MAH. KUĞU SOKAK NO:5/1/1 ESENYURT/İSTANBUL 10/2011-10/2011 KDV VZCZ 4.310,59 12.931,77
ERDAL ASAR ********** HÜRRİYET MAH. KUĞU SOKAK NO:5/1/1 ESENYURT/İSTANBUL 11/2011-11/2011 KDV VZCZ 4.583,29 13.749,87
ERDAL ASAR ********** HÜRRİYET MAH. KUĞU SOKAK NO:5/1/1 ESENYURT/İSTANBUL 12/2011-12/2011 KDV VZCZ 11.935,24 35.805,72
ERDAL ASAR ********** HÜRRİYET MAH. KUĞU SOKAK NO:5/1/1 ESENYURT/İSTANBUL 10/2011-12/2011 GGV VZCZ 17.357,60 52.072,80
ERDAL ASAR ********** HÜRRİYET MAH. KUĞU SOKAK NO:5/1/1 ESENYURT/İSTANBUL 01/2011-12/2011 GV VZCZ 34.181,07 153.814,82
Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K 'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur.


Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR