İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A. Ş (DESBAŞ)

Olağan genel kurul toplantısına davet

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00559715
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 03.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Tüm ilgilileri
Toplantı Tarihi
:
30.03.2017 11:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DESBAŞ - İSTANBUL DERÎ ve ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGESİ
KURUCU ve İŞLETİCİSİ A.Ş. 'nin ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan,

Şirketimiz olağan genel kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü saat: 11.00' de İstanbul Deri Sanayi Bölgesi, Sama Cad. No:2 Müze Konferans Salonu (Deri-OSB Binası Arkası), Tuzla/ İstanbul adresinde toplanacaktır.
Ortaklarımızın veya veldllerinin yapılacak toplantıya oy kullanabilmeleri için: 1) Ortaklarımızın geçerli hüviyetlerini beraberlerinde bulundurmaları.
2 ) Toplantıda hazır bulunmayacak ortaklarımızın, kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilmeleri için, örneğine uygun vekâletname düzenlemeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın yukarıdaki formaliteleri tamamlamak suretiyle, belirlenen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları önemle rica olunur.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi ile Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2- 2016 yılı Faaliyet Raporu ve Bilanço ve Gelir Hesaplan müzakeresi ile kabul veya reddi hususunun görüşülmesi,
3- Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4- 2016 yılı kan ve geçmiş yıl karlanmn dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi,
5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396..maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi,
6- Şirket Ana Sözleşmesinin 11'inci Maddesinin değiştirilmesinin müzakeresi,
7- Şirket Ana Sözleşmesinin 15'inci Maddesinin değiştirilmesi için İç Yönerge çıkan İması hususunda Madde değişikliğinin müzakeresi,
8- Görüş ve temennilerin bildirilmesi,
şeklinde hazırlanmasına, 2016 yılına ait Faaliyet Raporu bilanço ve gelir tablosuna ait bilgilerin şirket merkezinde toplantıya tekaddüm eden 15 gün süre ile hissedarlann görüşüne hazır bulundurulmasına, gündemin ilgili kanun maddeleri gereğince duyurulmasına aynca, toplantının Bölge Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilerek Hükümet Komiseri istenmesine;
oy birliği ile karar verilmiştir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR