Yazdır

SELÇUKLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00349245
Şehir : Konya / Meram
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA POSTASI 01.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Konusu : Paylı mülkiyet
Tebligat Muhatabı : Mirasçılar
Tebliği Çıkaran Mercii : SELÇUKLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

SELÇUKLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Konya İli , Selçuklu İlçesi, 2. Mahallede bulunan 819 ada 162 parsel sayılı 368,00 m2 miktarlı arsa üzerinde Yedi Katlı Bodrumda iki Depo ve Onbir Daireli Kargir Apartman vasıflı taşınmazda İkinci katta 4/52 arsa paylı 8 numaralı Mesken'in tamamı verasette iştirakli olarak Hanifı kızı Rabia BARDAKÇI, Hanifı kızı Hatice ÖKTEM, Hanifı oğlu Ali BARDAKÇI, Hasan oğlu Ali Uğur BARDAKÇI, Hasan oğlu Hanefi Hakan BARDAKÇI ve Hasan kızı Dilara BARDAKÇI adlarına kayıtlı iken; Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 16/04/2015 tarih 2015/883 Esas, 2015/788 Karar sayılı veraset belgesine istinaden Hanifı kızı Rabia BARDAKÇI, Hanifı kızı Hatice ÖKTEM, Hanifı oğlu Ali BARDAKÇI, Hasan oğlu Ali Uğur BARDAKÇI, Hasan oğlu Hanefi Hakan BARDAKÇI ve Hasan kızı Dilara BARDAKÇI isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 31/05/2016 , Salı günü, saat 08:00 dan itibaren 14/06/2016, Salı günü, saat:17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır
Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasımn açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir 30/05/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR