Yazdır

HAYAT KAĞIT VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.

Genel Kurula Davet İlanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00526064
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Şirket hissedarları
Toplantı Tarihi : 27.01.2017 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

Hayat Kağıt ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı

Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarı No: 35 Çorum Ticaret Sicil No: 9396


Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı 27 / 01 / 2017 Cuma Günü saat 14.00*da Osmancık Yolu 3. Km ÇORUM adresinde aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.
Teşriflerinizi veya katılmadığınız takdirde aşağıdaki vekaletnameyi göndermenizi rica ederiz.
GÜNDEM
1. ) Açılış ve divan heyeti seçimi,
2. ) Divan heyetine genel kurul evrakları imza yetkisi verilmesi,
3. ) 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası.
4. ) 2015 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
5. ) Mülkiyeti şirkete ait fabrika bina ve müştemilatın satılması ve satış işlemleri için komisyon kurularak satış yetkisi verilmesi,
6. ) Dilek ve temenniler,
7. ) Kapanış
Faruk ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi

VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum Hayat Kağıt ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 27 / 01 / 2017 Cuma Günü Osmancık Yolu 3.Km ÇORUM adresinde Saat 14:00 'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____________________________________'ı vekil tayin ettim.
Vekaleti veren İsim-İmza-tarih

Vekaleti verenin
Sermaye miktarı:

Oy miktarı :

Adresi :
(NOT: Vekaletnamenin noter onaylı imza örneği eki gerekmektedir.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR