Yazdır

İZBELCOM İZMİR B.ŞEHİR BL.ÇEV.KOR.MÜ.VE PR.HZ.TİC.VE SAN.A.Ş

Genel kurula çağrı duyurusu

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496653
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Toplantı Tarihi : 22.12.2016 13:00
Tebligat Muhatabı : şirket ortakları
Tebliği Çıkaran Mercii : İZBELCOM İZMİR B.ŞEHİR BL.ÇEV.KOR.MÜ.VE PR.HZ.TİC.VE SAN.A.Ş
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

İZBELCOM- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ,


Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.12.2016 Perşembe günü saat 13.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi 7.Kat Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Sayın ortaklarımızın teşrifini rica ederiz.
İZBELCOM A.Ş. YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1. Açılış ve divan teşekkülü , toplantı evrakının imzalanması için divana yetki verilmesi,
2. İstifa ederek ayrılan yönetim kurulu üyesi Mehmet Sayar ve Ahmet Ayvaz'ın yerine eski üyenin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan Cemal Mete ve Hüseyin Kırmızı'nın yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473, 474/2 ve ilgili maddeleri uyarınca, Şirket sermayesinin 61.250.000,00 TL ndan geçmiş yıllar zararları toplamından 17.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılması ve eş zamanlı olarak 17.000.000,00 TL sermaye artırımı yapılmak suretiyle sermayenin 61.250.000,00 TL artırılması ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi hususunun onaya sunulması,
"yeni şekli
ŞİRKETİN SERMAYESİ: MADDE 6 -
Şirketin sermayesi her biri bir kuruş itibari değerde nama yazılı 6.125.000.000 adet hisseye ayrılmış 61.250.000,00 TL dır.
Şirketin eski sermayesi olan 61.250.000,00 TL nın tamamı nakden ödenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376, 473 ve 474 ncü maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar zararları toplamından 17.000.000,00 TL lık kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (mevcut hisselerden iptal edilerek) sermaye azaltımı gerçekleştirilmiştir.
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 33 Sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Kerim Turan tarafından 22.11.2016 tarihli YMM.35101787.736.14 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 61.250.000,00 TL ndan 17.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılarak azaltılmış ve eş zamanlı olarak 17.000.000,00 TL artırılmak suretiyle 61.250.000,00 TL na çıkarılmıştır. Bu kez artırılan 17.000.000,00 TL nın tamamı ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, V* ü tescil tarihi itibariyle, kalan kısmı ise 31.12.2017 tarihine kadar ödenecektir.
Sermaye taahhüt borçlan Yönetim Kurulunca veya şirketi temsile yetkili imzaların uygun göreceği miktar ve vadelerde belirlenecek esaslar dahilinde ödenecektir, Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 19. maddesi gereğince yapılır.
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetlerini bir veya birden fazla birimi ifade edecek şekilde kupürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
4. Dilek ve temenniler ve kapanış.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR