ESKİŞEHİR HAYAT ÖZEL SAĞLIK VE TURİZM HİZ. TİC. A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı’na davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00549689
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 11.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündemi ve vekaletname örneği
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve ortaklar
Toplantı Tarihi
:
27.02.2017 10:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESKİŞEHİR HAYAT ÖZEL SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİNE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

SİCİL NO: 14335


ESKİŞEHİR HAYAT ÖZEL SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'nin Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 27/02/2017
günü
, saat: 10:00'de Akarbaşı mh.Kıbrış Şehitleri Cd.N:55 Eskişehir adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428'nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuruda bulunan olmamıştır.
Gündem ve kendisini vekil sıfatı ile temsil ettirecek pay sahiplerinin verecekleri noterlikçe tasdikli vekaletname şekli aşağıda gösterilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.


YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NURDAN TOPRAK


ESKİŞEHİR HAYAT ÖZEL SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/02/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'mn seçimi.
2. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi
3. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi
4. Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396.maddelereği gereğince izin verilmesi
VEKALETNAME
Sahibi olduğum.....................TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ESKİŞEHİR HAYAT
ÖZEL SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27/02/2017 tarihinde Akarbaşı mh.Kıbrış Şehitleri Cd.N:55 Eskişehir adresinde saat: 11:00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.........................................'ı vekil tayin ettim.
Vekalet Veren: Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR