Yazdır

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel kurul toplantı duyurusu

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00511317
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

HUDUT 19.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Toplantı Tarihi : 21.01.2017 10:00
Tebligat Muhatabı : İlgililer
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

GENEL KURUL İLANI S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMDEN EDİRNE

Birliğimizin 2015/2016 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.01.2017 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 10.00'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu*nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 27*nci ve 31 'inci maddeleri hükümlerine göre 29.01.2017 tarihine rastlayan Pazar günü saat 10.00'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu* nda yapılacaktır.

Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı*nın teşkili.
2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu. İstiklal Marşı.
3- 2015/2016 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.
4- 2015/2016 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması.
5- 2015/2016 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması. Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi.
6- 2016/2017 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma v.b. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan "İnsan Kaynakları". "Denetim ve Rehberlik Birimi" ve "Satınalma" Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülüp karara bağlanması,
10- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi.
11- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,
12- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2016/2017 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
13- Kooperatiflerimizde 2016/2017 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,
14- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,
15- Dilek ve temenniler, kapanış.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR