KAYNARCA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Genel Kurul toplantı duyurusu

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00318969
Şehir : Sakarya / Kaynarca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAKARYA 27.04.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
SAKARYA İLİ KAYNARCA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Tebligat Konusu
:
GENEL KURUL GÜNDEMİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Duruşma Tarihi
:
14.05.2016 11:00
Toplantı Tarihi
:
21.05.2016 11:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAKARYA İLİ KAYNARCA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Birliğimizin 2015 yılı olağan genel kurulu; aşağıda sunulan gündem gereğince 14 Mayıs 2016, Cumartesi günü saal 11:00 de Kaynarca Belediyesi Konferans salonu adresinde yapılmasına; çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise olağan genel kurulu.2.toplantısının 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü aynı yer ve ayr-y saatte yapılmasına.

GÜNDEM MADDELERİ

1 Açılış ve yoklama

2. Divan teşekkülü

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4. Yönetim ve denelim kurulu faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası

5. Yeminli mali müşavirin denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

6. 2015 yılı birlik ve iktisadi işletmenin bilanço ve gelir gider farkı cetvellerinin okunması, görüşülmesi ve ibrası

7. 2016 yılı birlik ve iktisadi işletmenin lahmini bütçe ve çalışma programlarının görüşülüp kabul edilmesi

8 52.00 sayılı kanuna istinaden tü/cl ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatları ve yıllık aidatların belirlenmesi

9 Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması, üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatlarının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için yönelim kuruluna yetki verilmesi

10. Döner sermaye kapsamında üyelerin ödemesi gereken dosya masraflarının birlik tarafından ödendiği takı ime
üyelerin gelecek destelemelerinden mahsup edilmesi için yönetime yetki verilmesi

11. Üyelere yapıları ve yapılacak olan lüm hizmetlere karşı alınarak hizmet bedelüVın belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

12.Birlik hizmetlerinin yürütülebilmesi içim her türlü personel, demirbaş, araç ve gayrimenkul alınınması, satılması,veya kiralanması, ipotek alınması, verilmesi, birlik adına kredi almak için yönetime yetki verilmesi,bankalara hesap açılması hususunun karara bağlanması

13. Birlik yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin hu/ur hakkı ücretlerinin tespiti, şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı yolluklarının belirlenmesi

14. Üye üretici sütlerinin üyeler adına pazarlanması, üyelerimi/in sütlerinin toplama şartları, pazarlama şartlan,fiyalı ve alınacak komisyon miktarı yetkisinin merkez birliğinden onay olmak şartıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

15. Merkez birliğinin kuracağı ya da ortak olacağı sigorta faaliyetleri ile ilgili şirket ya da her türlü oluşumlara ortak olmak, acentelik almak, hisse almak, hisse satmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

16. Merkez birliğimiz sigorta şirketi tarafından alınacak indirimli özel fiyat poliçesi kapsamında; birliğimi/ yönetim, denetim kurulu üyeleri ve çalışan personelimizin yıllık ecelen veya kazayen vefat ile kalıcı sakatlık sigortalığmın birliğimiz tarafından yaptırılarak poliçe delinin yarısının sigortalanan kişi tarafından ödenmesi, diğer yarısının da birliğimiz bütçesinden karşılanması konuşusun görüşülmesi

17. Dilek ve temenniler

18. Kapanış

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR