ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tanıma ve tenfiz davasına ilişkin ilanen tebligat

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00550152
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 03.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2012/12 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/12 Esas
KARAR NO : 2014/326 Karar

Davacı ALİ GÜLNAZ tarafından davalılar Mustafa Başkaya, Senem Kaygusuz, Zöhre Aydın, Gazi Kaygusuz ve Rıza Gün aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
1-Davanın kabulüne, Ankara İli, Mamak İlçesi, General Zeki Doğan Mahallesi, 36245 ada 2 parsel 7 nolu bağımsız bölümdeki davalılar Senem Kaygusuz, Asef Kaygusuz, Mustafa Başkaya, Gazi Kaygusuz ve Zöhre Aydın paylarının iptali ile davacı adına tesciline, karar verilmiş olup, verilen karar Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 18/01/2017 gün ve 2016/2697 Esas 2017/66 sayılı kararıyla onanmış olup;
Davalı Rıza Gün'e onama kararının yerine kaim olmak üzere,
İş bu gazetenin yayınlandığından itibaren 7 gün sonra başlayan tebliğ tarihinden sonra gelen 15 gün içinde adı geçen davalı yanca temyiz talebinde bulunulabileceği, aksi takdirde kararın adı geçen davalı yönünden kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR