ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Miras davasına ilişkin tebligat

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1136
Tebligat Muhatabı
:
Mirasçılar
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Esas No: 2016/1136

Mahkememizde açılan veraset davasının yapılan yargılaması sırasın verilen ara kararı uyarınca; Dava konusu Erzurum İli Yakutiye İlçesi Kadana Mah. 348 ada 31 parsel sayılı taşınmazın ve çevresinden araştırma yapılarak taşınmaz maliklerinden muris Tayyar kızı Pekar'ın mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanunun 594. maddesi gereğince miras bırakanın mirasçısı olanların mahkememizin son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni Kanunun 501. maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR