Yazdır

ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Miras davasına ilişkin tebligat

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00384325
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 18.07.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 17.08.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Mirasçılar
Dosya Numarası : 2016/1136
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C. ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Esas No: 2016/1136

Mahkememizde açılan veraset davasının yapılan yargılaması sırasın verilen ara kararı uyarınca; Dava konusu Erzurum İli Yakutiye İlçesi Kadana Mah. 348 ada 31 parsel sayılı taşınmazın ve çevresinden araştırma yapılarak taşınmaz maliklerinden muris Tayyar kızı Pekar'ın mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanunun 594. maddesi gereğince miras bırakanın mirasçısı olanların mahkememizin son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni Kanunun 501. maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR