EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma ilanı tebliği (bedel tespiti ve tescil)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00567083
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 16.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EDİRNE HABER 16.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/165 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Mehmet ALTINTAŞ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO : 2017/165 Esas

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mehmet ALTINTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davası nedeniyle;
Davalı adına tam hisseli olarak kayıtlı Edirne İli Merkez İlçe Bosna Köyü 1356 parsel sayılı taşınmazın 281,47 m2'lik kısmının davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 12.169,50-TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 09/03/2017 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.13/03/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR