KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma ilanı tebliği (Bedel tespiti ve tescil)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00506968
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ OLAY 06.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KARAR 06.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/580 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
VAKIFYAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2016/580 ESAS


KAMULAŞTIRMA İLANI


Davacı , KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile Davalı , VAKIFYAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle Kayseri ili Melikgazi ilçesi Erenköy mahallesi 10575 ada 1 parsel sayılı taşınmazla ilgili kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davada lehine kamulaştırılmak üzere mahkememizde değer tespiti ve tescil talebi ile açılan davanın yapılan yargılaması sırasında kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği; açılacak davalarda husumetin KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'ne Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değişik 14. Maddesi gereğince iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalının kamulaştırma ile ilgili olarak idare yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde Kamulaştırma İşleminin Gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği,dava konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirmesi gerektiği, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına belirlenecek bir bankaya yatırılacağı ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR