Yazdır

ALTINÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma ilanı tebliği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00509952
İlan tarihi : 16.12.2016
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 08.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Dosya Numarası : 2016/363 Esas
Tebligat Muhatabı : MUSTAFA ŞENSES
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C. ALTINÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/363 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Altınözü Belediye Başkanlığı tarafından yukarıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırılması maksadıyla, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı kurum adına tescili talepli açılan davalar Mahkememizin yine yukarıda belirtilen esas sıralarına kaydedilmiştir.
Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır.
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın hak sahibinin ve menfaati bulunan 3. kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Altınözü Belediye Başkanlığı aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Altınözü Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE MEVKİ PARSEL NO VASFI YÜZÖLÇÜMÜ KAMULAŞTIRILAN M2 MALİK VE PAY BİLGİLERİ
2016/363 HATAY ALTINÖZÜ YENİŞEHİR MİTHATPAŞA 119 ADA 6 PARSEL ARSA 302 302 MUSTAFA ŞENSES
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR