GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00517215
Şehir : Bolu
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 03.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BOLU TAKİP 03.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Dosya Numarası
:
2016/447
Tebligat Konusu
:
kamulaştırma ilanı
Tebligat Muhatabı
:
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Duruşma Tarihi
:
20.01.2017 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
GÖYNÜK
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünce; aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah.,ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlara ilişkin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü olduğu,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içersinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
-Açılacak olan davalarda husumetin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin, hak sahipleri adına açılacak hesapta T.C.Ziraat BankasıGöynük Şubesine yatırılacağı,
-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,
-Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 20/01/2017 günü saat 09:00’dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,
Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. bendi gereğince ilanen TEBLİĞ olunur.
Hakim 193588
Sıra Esas No İli İLÇESİ Köyü Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü m² Maliki
1 2016/447 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 2 4410,34 Durmuş kızı; Arife Kuyupınar
2 2016/448 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 3 11250,18 Yaşar oğlu; İmdat Erdem
3 2016/449 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 4 1159,18 Hasan oğlu; İsmail Özel
4 2016/450 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 5 5326,79 Beyazettin kızı; Hacer Çevik
5 2016/451 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 6 2742,57 Mustafa kızı; Emine Çevik, Mehmet Kızları; Hürmüz Çolakoğlu, Cemile Aykan, Fatma Çelik, Ayşe Karakan,
Mehmet oğlu; Ali Çevik, Ali oğulları; Zekai Dursun, Zeki Dursun, Muzaffer Dursun, Ali Kızı; Ümran Aydın, Ali oğlu; Metin
Gülder, Ahmet oğlu; Ali Erten,Şerafettin oğlu; Ali Gülder, Ali Kızı; Azime Özmen, Ayşe Birdem
6 2016/452 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 7 2125,96 İsmail oğlu; Gültekin Çevik
7 2016/453 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 8 1376,18 Mustafa kızı; Hesna Aykan
8 2016/454 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 10 2181,01 Hakkı oğlu; Ekrem Doğan Aydın
9 2016/455 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 11 3271,45 Mehmet oğlu; Durmuş Öncül
10 2016/456 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 12 3570,76 Mehmet kızı; Tefariye Öncül, Hasan kızları; Fatma Eskin, Mukaddes Aydoğan, Hasan oğlu; Burhan Öncül, Ziya oğlu; Emin Sağ, Talat oğulları; Özcan Öncül, Ercan Öncül, Hakan Öncül, Ayhan Öncül, Hasan Öncül
11 2016/457 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 13 4336,93 Mehmet oğlu; İzzet Aykan
12 2016/458 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 14 1232,52 Mustafa oğlu; Cevat Aykan
13 2016/459 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 15 1499,26 Adil oğlu; İbrahim Aykan
14 2016/460 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 16 1443,14 Ali oğlu; Mehmet Aykan
15 2016/461 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 17 3225,62 Mehmet kızı; Tefariye Öncül,
16 2016/462 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 18 2272,25 Mehmet oğlu; İzzet Aykan
17 2016/463 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 118 19 5182,41 Mustafa oğlu; Cevat Aykan
18 2016/464 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 2 3398,76 Hüseyin oğlu; Ali Çevik
19 2016/465 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 3 4322,90 Beyazettin kızı; Hacer Çevik
20 2016/466 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 4 5545,21 Mustafa oğulları; Zeki Özgür, Zafer Özgür
21 2016/467 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 5 3900,92 Mustafa kızı; Arife Yüksel
22 2016/468 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 6 6555,02 Hakkı oğlu; Ekrem Doğan Aydın
23 2016/469 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 7 4134,03 İsmail oğlu; Gültekin Çevik
24 2016/470 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 8 1295,60 Mustafa kızı; Emine Çevik, Mehmet Kızları; Hürmüz Çolakoğlu, Cemile Aykan, Fatma Çelik, Ayşe Karakan,
Mehmet oğlu; Ali Çevik, Ali oğulları; Zekai Dursun, Zeki Dursun, Muzaffer Dursun, Ali Kızı; Ümran Aydın, Ali oğlu; Metin
Gülder, Ahmet oğlu; Ali Erten,Şerafettin oğlu; Ali Gülder, Ali Kızı; Azime Özmen, Ayşe Birdem
25 2016/471 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 9 3549,60 Recep oğulları; Şahin Akı, Şener Akı
26 2016/472 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 10 1500,00 Mustafa kızı; Ayşe Çetin
27 2016/473 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 11 2451,39 Rafet oğlu; Ahmet Gelen
28 2016/474 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 12 1840,43 Cemalettin oğlu; Mehmet Aktaş
29 2016/475 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 14 10440,80 Mehmet oğlu; Sami Çetin
30 2016/476 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 28 3456,10 Niyazi Kızı; Fatma Aydın, Hasan Kızı; Fatma Eskin
31 2016/477 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 31 4608,54 Mehmet oğulları; İsmail İşcan, Yaşar İşcan
32 2016/478 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 32 4197,41 Ahmet Kızı; Hacer Çalışkan
33 2016/479 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 33 2531,51 Kazim kızı; Halime Çevik
34 2016/480 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 34 794,84 Hüseyin oğlu; Ali Çevik
35 2016/481 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 37 589,24 Beyazettin kızı; Hacer Çevik
36 2016/482 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 119 38 1711,34 Hüseyin oğlu; Cemalettin Çevik
37 2016/483 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 36 2932,25 Mehmet oğlu; Sami Çetin
38 2016/484 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 37 2542,72 Emin oğlu; Yaşar Çetin
39 2016/485 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 38 3035,69 Mehmet oğulları; İsmail İşcan, Yaşar İşcan
40 2016/486 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 39 3595,86 Ahmet kızı; Hatice Karadaş
41 2016/487 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 40 3594,02 Mehmet oğulları; Fevzi Özmen, Zeki Özmen, İsmail Özmen, Mehmet oğlu; Ali Kavakcı, Mehmet kızı; Mukadder Erdinç, Mehmet kızı;Tefariye Öncül,
42 2016/488 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 41 1678,55 Fahri oğlu; Yaşar Esengar
43 2016/489 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 42 1925,74 Ali oğlu; Hasan Erol
44 2016/490 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 43 2493,75 İsmail oğlu; Metin Can
45 2016/491 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 44 3156,01 Mustafa kızı; Hatice Şekersoy
46 2016/492 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 45 3007,65 Ali oğlu; Hasan Erol
47 2016/493 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 46 2031,29 Nurettin kızı; Nurten Can
48 2016/494 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 47 1202,60 Mehmet kızı; Tefariye Öncül, Hasan kızları; Fatma Eskin, Mukaddes Aydoğan, Hasan oğlu; Burhan Öncül, Ziya oğlu; Emin Sağ, Talat oğulları; Özcan Öncül, Ercan Öncül, Hakan Öncül, Ayhan Öncül, Hasan Öncül
49 2016/495 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 48 1349,04 Mehmet kızı; Zahide Can
50 2016/496 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 49 1326,48 Mehmet oğulları; İsmail İşcan, Yaşar İşcan
51 2016/497 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 50 740,13 Mustafa kızı; Ayşe Çetin
52 2016/498 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 51 1946,78 Beyazettin kızı; Asiye Çevik
53 2016/499 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 52 1017,00 Beyazettin kızı; Hacer Çevik
54 2016/500 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 53 2361,84 Necip oğlu; Hakan Kayranbayır
55 2016/501 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 55 2338,90 Mehmet oğlu; Erdoğan Şahin
56 2016/502 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 56 1688,07 Fahri oğlu; Yaşar Esengar
57 2016/503 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 57 1011,76 Mehmet oğulları; İsmail İşcan, Yaşar İşcan
58 2016/504 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 58 849,18 Mustafa kızı; Ayşe Çetin
59 2016/505 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 71 950,35 Rafet oğlu; Ahmet Gelen
60 2016/506 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 72 769,38 Necip oğlu; Hakan Kayranbayır
61 2016/507 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 121 113 1319,07 Selahattin kızı; Emine Akbulut, İsmail kızı; Emine Akbulut, Hüseyin kızı; Hacer Çelikbaş,Ali oğlu; Oğuzhan Akbulut, Ali kızları; Şeyma Akbulut, Şüheda Akpınar
62 2016/508 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 123 49 4243,87 Necip oğlu; Hakan Kayranbayır
63 2016/509 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 123 53 7998,44 Nuri kızları; Asiye Eker, Atiye Seki, Nuri oğulları; Ahmet Soykan, Osman Soykan, Ahmet oğlu; Nevzat Soyal, İsmail kızı; Kamile Soykan
64 2016/510 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 123 54 1934,64 Mehmet oğlu; Mustafa Soyal
65 2016/511 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 123 55 1892,12 Ahmet oğlu; Nevzat Soyal
66 2016/512 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 123 56 6004,77 İsmail oğlu; Kemal Şen
67 2016/513 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 123 57 5304,95 Mehmet oğlu; Ümit Çelik,Mehmet kızı; Ömür Çelik, Mehmet kızı; Vasfiye Başol,Mustafa kızı; Mukaddis Çelik, İbrahim kızı; Fatma Öztürk
68 2016/514 Bolu Göynük Kuyupınar Kuyupınar 123 58 4535,22 Ahmet oğlu; Mehmet Çelik
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR