HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma ilanı

HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Murat ALPASLAN
Duruşma Tarihi
:
07.03.2017 11:05

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.
HATAYA SLİYE( 3. ) HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2016/951

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

tarafından, Hatay ili, Antakyailçesi, Maşuklu mahallesi kain794parsel sayılı taşınmazın 127,73 m2'lik kısmında MÜLKİYET kamulaştırmasına karar verilmiş olup, Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan kısımların davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Kamulaştırılan taşınmazın bulunduğu yer : Hatay/Antakyailçesi/Maşuklu mahallesi

Parsel no : 794

Vasfı : Arsa

Malikin adı ve soyadı : Murat ALPASLAN

Kamulaştırmayı yapanidarenin adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

Açılacak davada husumetinkime yöneltileceği : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -ANKARA

Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka: Vakıfbank Hatay Şubesi Müdürlüğüİdari yargıda dava açma süresi:Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.Tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edilecektir. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.Yukarıda esas numarası yazılı olan davanın duruşması 07/03/2017 günü saat 11:05'de Hatay 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacaktır.İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca

DUYURULUR. 13/12/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR