KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493052
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/455 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma
Tebligat Muhatabı
:
Hak sahipleri
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2016/455 Esas

İLAN


Davacı DHMİ tarafından davalılara ait Dava konusu Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğiu ilçesi, Ferhuş Mahallesi 1242 Ada, 119 parsel nolu taşınmazın taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup. Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın DHMİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.

Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3.kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan DHMİ'ne yöneltileceği, bu süre içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların DHMİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası'na yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememiz 2016/455-esas sayılı dosyasına yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR