KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493026
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/457 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma
Tebligat Muhatabı
:
Hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2016/457 Esas
İLAN


Davacı DHMİ tarafından davalılara ait Dava konusu Kahramanmaraş İli, Dulkadiıoğlu ilçesi, Ferhuş Mahallesi 1242 Ada. 83 parsel nolu taşınmazın taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup. Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın DHMİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.

Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3.kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan DHMİ'ne yöneltileceği, bu süre içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların DHMİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası'na yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememiz 2016/457-esas sayılı dosyasına yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11/11/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR