Yazdır

ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00442357
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ELBİSTANIN SESİ 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Kamuoyu
Tebligat Konusu : Kamulaştırma
Dosya Numarası : 2016/358
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N

Esas No: 2016/358


İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıca belirtilen taşınmazlar Kahramanmaraş Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda İptal veya Adlî Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin DSİ'ye yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecekolup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazların Kahramanmaraş Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edilecektir.
Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyete ödenecektir.27/11/2015


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Elbistan ilçesi Çiçek Mahallesi Konur mevki; 2387 parsel sayılı 2503,79 m2 yüzöIçümlü taşınmaz

1- CENGİZ YILDIRIM - 65*******64 TC Kimlik numaralı
2- CAHİt YILDIRIM - 65*******28 TC Kimlik numaralı
3- EMİNE YILDIRIM-65*******00 TC Kimlik numaralı
4- BELGİN GÜNDÜZ - 44*******38 TC Kimlik numaralı
5- NÜLGÜN ERDEN - 11*******34 TC Kimlik numaralı
6- HACER ÇİVİ - 63*******44 TC Kimlik numaralı
7- AYŞE YILDIRIM -65*******82 TC Kimlik numaralı
8- AYDIN YILDIRIM - 10*******78 TC Kimlik numaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR