ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00429670
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ELBİSTANIN SESİ 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016 yılı 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321, 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331 Esas dosyaları
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN


Esas No : 2016 yılı
301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321, 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331 Esas dosyaları


İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin DSİ'ye yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinlecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazların DSİ adına tescil edilecektir.
Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyete ödenecektir.27/11/2015 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya no İli İlçesi Köyü Ada Parsel Malikin Adı soyadı Kamulaştırılan alan
2016-301 K.Maraş Elbistan Ovacık
Fırınbogazı mevkii
140 39 Cuma boran (Hasan oğlu) 477,15 m2
2016-302 K.Maraş Elbistan Ovacık
Fırınbogazı mevkii
102 37 Hüseyin boran (ah oğlu)
Dursun boran (Ali oğlu)
Zeynep Türk yılmaz (Ali kızı)
Döndü karakuş (Ali kızı)
Nadire karakuş (Ali kızı)
Nazmiye karakuş(Ali kızı)
Naciye karakuş (Ali kızı)
117,68 m2
2016-303 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 137 MEHMET karakuş (Teslim oğlu) 1178,64 m2
2016-304 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan
102 133 İSMET boran (Cuma oğlu) 481,8 m2
2016-305 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 128 HÜSEYİN boran (Ali oğlu)
Dursun boran (Ali oğlu)
ZEYNEP Türk YILMAZ (Ali kızı)
Döndü karakuş (Ali kızı)
Nadire karakuş (Ali kızı)
Nazmiye karakuş(Alikızı)
Naciye karakuş (Ali kızı)
909,89 m2
2016-306 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 122 Cuma boran (Hasan oğlu ) 916,67 m2
2016-307 K.Maraş Elbistan Ovacık Taşçıkan mevkii 102 119 Hüseyin boran (Ali oğlu)
Dursun boran (Ali oğlu)
Zeynep türk yılmaz (Ali kızı)
Döndü karakuş (Ali kızı)
Nadire karakuş (Ali kızı)
Nazmiye karakuş(Alikızı)
Naciye karakuş (Ali kızı)
1899,43 m2
2016-308 k.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 116 Bülent yapıcı (İlyas oğlu ) 1017,97 m2
2016-309 K.Maraş Elbistan Ovacık Taşçıkan mevkii 102 110 EŞE VURAL (Hasan Hüseyin kızı)
FADİME BORAN (Hasan Hüseyin kızı)
VELİ BORAN (Hasan Hüsevinoglu)
HÜSEYİN BORAN (Hasan Hüseyin oğlu)
MAHİR ÇOBAN (Hasan Hüseyin oğlu)
HASAN BORAN (Hasan Hüseyin oğlu)
ELlF TOPAL (Hasan Hüseyin kızı)
233,95 m2
2016-310 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 107 İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu) 728,05 m2
2016-311 K.Maraş Elbistan Ovacık Taşçıkan mevkii 102 102 HÜSEYİN BORAN (Ali oğlu)
DURSUN BORAN (Ali oğlu)
ZEYNEP TÜRKYILMAZ (Ali kızı)
DÖNDÜ KARAKUŞ (Ali kızı)
NADİRE KARAKUŞ (Ali kızı)
NAZMİYE KARAKUŞ(AIikızı)
NACİYE KARAKUŞ (Ali kızı)
543,85 m2
2016-312 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 100 iLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu) 30,12 m2
2016-313 K.Maraş Elbistan Dvacık
Taşçıkan nevkii
102 95 İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu) 1301,28 m2
2016-314 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 92 HACI KARAKUŞ (Murtaza oğlu) 644,71 m2
2016-315 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 89 SELVERÖZ (Nasır kızı)
CAN ÖZ (Nasır oğlu)
1024,65 m2
2016-316 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 86 İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu) 1932,6m2
2016-317 K.Maraş Elbistan Ovacık
Taşçıkan mevkii
102 98 HACI KARAKUŞ (Murtaza oğlu) 28,46 m2
2016-318 K.Maraş Elbistan Ovacık Selimoğlu yeri mevkii 139 10 FİLİZ ÖZTÜRK (Hüseyin kızı)
İRFAN DEMİR (Hüseyin oğlu)
EŞREF YAŞAR (Muzeffer oğlu)
AİŞE YAŞAR (Mitrap oğlu)
ENVER YAŞAR Mitrap oğlu)
TÜLÜN YASAR Mitrap oğlu)
39,49 m2
2016-319 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere mevkii 115 197 SEYF ALİ YAŞAR (Hasan oğlu) 574,03 m2
2016-320 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere mevkii 115 194 HASAN FEHMİ YAŞAR (İbrahim oğlu)
TÜLAY YAŞAR (İbrahim kızı)
HÜSRAN KÖSE (İbrahim kızı)
ÖZGÜR YAŞAR (İbrahim oğlu)
TÜLÜN YALCIN (Feramuz kızı)
977,41 m2
2016-321 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere mevkii 115 191 HÜSEYİN DÖNERTAŞ (Hüseyin oğlu) 845,1 m2
2016-322 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere mevkii 115 188 GÜLSÜM BORAN (Murtaza kızı ) 2604,69 m2
2016-323 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere nevkii 115 208 KALENDER ERYALÇIN (Selim oğlu) 518,63 m2
2016-324 K.Maraş Elbistan Ovacık Taşçıkan mevkii 115 205 BAYRAM ERYALÇIN (Muharrem oğlu) 381,64 m2
2016-325 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere mevkii 115 202 MESUDE ERYALÇIN (Veli kızı) 313,82 m2
2016-326 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere mevkii 115 199 AZİZ ERYALÇIN (Yemliha oğlu) 254,25 m2
2016-327 K.Maraş Elbistan Ovacık Taşçıkan mevkii 115 185 DÖNÜŞ ERYALÇIN (Hüseyin kızı)
GÜLSEN TÜRK(Hayri kızı)
HÜSEYİN ERYALÇIN (Hüseyin oğlu)
SENEM ERYALÇIN (Hüseyin kızı)
MiHRi YARAR(Hayri kızı)
SİNAN ERYALÇIN (Hayri kızı)
FADİME ERYALÇIN
2448,07 m2
2016-328 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere mevkii 115 182 İBtŞ ERYALÇIN (Memet oğlu) 231,79 m2
2016-329 K.Maraş Elbistan Ovacık Suludere mevkii 115 179 MAHSUDE BORAN (İbrahim kızı)
İLYAS BORAN (Şahin oğlu)
TEKİN BORAN (Şahin oğlu)
FERAHI BORAN (Şahin oğlu)
328,8 m2
2016-330 K.Maraş Elbistan Ovacık Tozlu mevkii 115 173 KEMAL ERDOĞAN (Mehmet Ali oğlu) 873,39
2016-331 K.Maraş Elbistan Hacıhasanlı köyü Hasanyurdu mevkii 111 30 MEKSEL VAROL (Hallo oğlu)
MEMET ALI VAROL (Hallo oğlu)
BAYRAM VAROL (Hallo oğlu)
SABRİYE ÖZDAL ( Hallo kızı)
MİSLlNA VAROL ( Hallo oğlu )
HATİCE FIRAT ( Hallo kızı)
TEBERNUŞ VAROL (Yemliha oğlu
DENİZ VAROL (Yemliha oğlu
PINAR VAROL (Yemliha kızı
DERYA TURAN ( Yemliha kızı
EMİNE VAROL (Ömer kızı
1105,17 m2

I

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR