Yazdır

KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası karar tebliği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00527954
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ DİYARBAKIR 04.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNEŞ 05.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : KAMUOYU
Tebligat Konusu : 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
Dosya Numarası : 2016/416 Esas
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.
KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/416 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkaya Köyü

ADA NO :236
PARSEL NO :2
VASFI :sulu tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :460,81 m2
MALİKLERİ :Rüstem İNCİ, Adil İNCİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 06/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR