İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00525592
Şehir : İstanbul / Sancaktepe
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 08.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MESAJ 08.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/483 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Dava ilgilileri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , HASAN DUVARCI, ÖZKAN TUNÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
1) Mahkeme Dosya Numarası: 2016/483 Esas
2) Kamulaştırılacak taşınmaz: Sancaktepe, Paşaköy mahallesi, 1416 parsel sayılı, 2.692,36 m2 taşınmaz,
3) Taşmmaz maliki: Hasan Duvarcı ve Özkan Tunç
4) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Karayolları Genel Müdürlüğü
5) Aynca çıkarılan meşruhattı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
6) Açılacak davalarda husumet (Yukarıda 4 bendinde yazılı) idareye yöneltilmelidir.
7) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adma tescil edilecektir.
8) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adma (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Kartal/ Anadolu Adliyesi Şubesi'ne ) yatırılacaktır.
9) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içiride mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
10) Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10.maddesinin 5.fikrası uyarınca DUYURULUR. 20/12/2010

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR