ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00439191
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 04.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 03.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya Numarası
:
2016/379
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma davası
Tebligat Muhatabı
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Duruşma Tarihi
:
05.01.2017 10:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 19. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞI

Trabzon ili Araklı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zılyed, zılyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılın kısmın Karayolları adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine,kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı,idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Araklı Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, duruşma gününün 05.01.2017 tarihi olduğu 2942 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince ilan olunur. 27/09/2016

İLİ : TRABZON İLÇESİ : ARAKLI

Sıra No

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO

KÖYU/MAH

Mevkii

PAFTA NO

ADA NO

PARSEL NO

TAŞINMAZ MALIN CİNSİ

TAŞINMAZ MALİKLERİ (ZILYED)

TAŞINMAZIN TAMAMININ YÜZÖLÇÜMÜ

KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

ADI SOYADI

BABA ADI

HİSSE ORANI

1

2016/379

Yiğitözü Mah.

198

1

Arsa

4.700,00

4.700,00

ALİ PAŞA TİRYAKİ

2

2016/365

Yiğitözü Mah.

140

25

Arsa

3.949,00

248,68

MERYEM AKBAŞ ve hissedarları

3

2016/371

Yiğitözü Mah.

190

8

Arsa

12.421,17

25,07

ALİ AYGÜN ve hissedarları

4

2016/378

Yiğitözü Mah.

146

1

Arsa

2.549,81

400,30

OSMAN ALICI ve hissedarları

5

2016/394

Özgen Mah.

286

13

Arsa

177,50

110,85

MEHMET ÇEBİ ve hissedarları

6

2016/383

Yiğitözü Mah.

146

2

Arsa

3.697,63

318,35

ÖMER ALICI

7

2016/368

Yiğitözü Mah.

190

14

Arsa

5.120,20

56,67

CAFER AYGÜN

8

2016/393

Özgen

Mah.

286

6

Arsa

1.123,24

111,35

İSMAİL ÇEBİ ve hissedarları

9

2016/390

Yiğitözü Mah.

137

14

Arsa

3.442,86

206,51

AYDIN ÖZTÜRK ve hissedarları

10

2016/366

Yiğitözü Mah.

140

5

Arsa

3.588,40

183,20

FİDAN ÖZTÜRK ve hissedarları

11

2016/372

Yiğitözü Mah.

140

22

Arsa

9.062,14

155,68

KADİR AKBAŞ ve hissedarları

12

2016/374

Yiğitözü Mah.

140

32

Arsa

756,14

81,00

ESMA AKBAŞ ve hissedarları

13

2016/376

Yiğitözü Mah.

137

17

Arsa

11.193,57

779,63

AYŞE SOYTÜRK ve hissedarları

14

2016/380

Yiğitözü Mah.

105

9

Arsa

1.466,52

149,33

RUHŞEN ÖZDERYA ve hissedarları

15

2016/387

Özgen

Mah.

286

43

Arsa

15.728,30

1.029,45

ASLANTÜRK SANAYİ TİC. AŞ

16

2016/381

Yiğitözü Mah.

146

4

Arsa

5.542,70

181,82

OSMAN NURİ TORLAK

17

2016/369

Yiğitözü Mah.

190

15

Arsa

2.644,74

241,97

HACIHASANOĞLU AKARYAKIT

18

2016/370

Özgen

Mah.

673

65

Arsa

299,95

219,21

HÜSEYİN ERBAY

19

2016/367

Yiğitözü Mah.

105

6

Arsa

1.529,23

177,76

MEDİNE ÇİL

20

2016/382

Yiğitözü Mah.

146

3

Arsa

3.271,63

217,46

MAHMUT ALICI

21

2016/385

Yiğitözü Mah.

145

4

Arsa

2.539,96

186,19

KEMAL TORLAK

22

2016/386

Yiğitözü Mah.

137

23

Arsa

1.993,55

183,07

CEMAL HACİHASANOĞLU

23

2016/384

Yiğitözü Mah.

190

21

Arsa

2.801,87

126,42

MEHMET AYGÜN ve hissedarları

24

2016/375

Yiğitözü Mah.

105

15

Arsa

3.278,74

741,19

ALİ ÇEBİ ve hissedarları

25

2016/377

Özgen

Mah.

673

66

Arsa

312,53

170,86

NURAN ERBAY ve hissedarları

26

2016/392

Yiğitözü Mah.

140

4

Arsa

1.742,00

148,59

MEHMET AKYILDIZ ve hissedarları

27

2016/391

Özgen

Mah.

286

9

Arsa

1.304,49

126,49

TAHSİN KETHÜDA ve hissedarları

28

2016/388

Yiğitözü Mah.

137

15

Arsa

3.277,84

175,14

İLYAS ÖZTÜRK ve hissedarları

29

2016/389

Yiğitözü Mah.

190

33

Arsa

729,61

52,93

FATİH HACIHASANOĞLU ve hissedarları

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR