ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedeli tesbiti ve tescil ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 19. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞI

Trabzon ili Araklı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zılyed, zılyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların TEİAŞ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılın kısmın TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine,kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı,idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Araklı Akbank Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, duruşma gününün 03.02.2017 tarihi olduğu 2942 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince ilan olunur. 05/12/2016

İLİ : TRABZON

İLÇESİ : ARAKLI

Sıra No

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO

KÖYU/MAH

Mevkii

PAFTA NO

ADA NO

PARSEL NO

TAŞINMAZ MALIN CİNSİ

TAŞINMAZ MALİKLERİ (ZILYED)

TAŞINMAZIN TAMAMININ YÜZÖLÇÜMÜ

KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

ADI SOYADI

BABA ADI

HİSSE ORANI

1

2016/158

Kayacık

Mah.

201

22

890,00

ARİF TERZİ VE DİĞERLERİ

2

2016/153

Turnalı

Mah.

199

46

516,38

MUSTAFA ÖZTÜRK VE DİĞERLERİ

3

2016/154

Erenler

Mah.

210

55

898,55

OSMAN GÜZELDAL VE DİĞERLERİ

4

2016/155

Turnalı

Mah.

190

43

214,72

ALİPAŞA İBRAHİMOĞLU

5

2016/156

Erenler

Mah.

210

58

223,61

HATİCE GÜZELDAL

6

2016/161

Kestanelik

Mah.

126

28

551,75

ALİ OSMAN EYÜBOĞLU

7

2016/160

Erenler

Mah.

154

9

151,62

AYŞE TEKİNBAŞ VE DİĞERLERİ

8

2016/162

Turnalı

Mah.

132

1

1.654,55

TEMEL GÜLAY VE DİĞERLERİ

9

2016/163

Kestanelik

Mah.

101

101

51

8

196,00

2.626,19

İSMAİL ALEMDAR VE HİSSEDARLARI

10

2016/164

Erenler

Mah.

210

52

890,00

RECEP ALEMDAR VE DİĞERLERİ

11

2016/159

Turnalı

Mah.

199

197

2

5

736,39

1.995,4

ALİ ERBAY VE DİĞERLERİ

12

2016/157

Erenler

Mah.

104

11

1.319,72

CEMAL BAYRAM VE DİĞERLERİ

13

2016/326

Erenler

Mah.

210

210

54

68

769,42

6.405,57

FATİH ÇAKIR VE DİĞERLERİ

14

2016/327

Erenler

Mah.

205

9

1.946,42

İLYAS ALEMDAR VE DİĞERLERİ

15

2016/325

Kestanelik

Mah.

190

190

44

32

258,43

827,51

MECİD İBRAHİMOĞLU VE DİĞERLERİ

16

2016/324

Erenler

Mah.

104

10

703,23

HASAN KABİL VE DİĞERLERİ

17

2016/323

Erenler

Mah.

150

166

166

166

8

3

4

16

1.547,19

491,63

255,60

2.937,38

HAVVA OSMAN VE DİĞERLERİ

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR