Yazdır

KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00524920
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 07.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KARAR 07.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : CANAN ŞAHİN, EFRAHİM ŞAHİN, FERMAN ŞAHİN, MİHRİ ŞAHİN, NECMİYE ŞAHİN, ZEYNEP ŞAHİN
Dosya Numarası : 2015/588 Esas
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.

KAYSERİ

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2015/588 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mülkiyeti davalılar CANAN ŞAHİN, EFRAHİM ŞAHİN, FERMAN ŞAHİN, MİHRİ ŞAHİN, NECMİYE ŞAHİN, ZEYNEP ŞAHİN'e ait olan, KAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ, BAYRAMHACI KÖYÜ, 167 ADA, 38 PARSEL, 1731,53 M2 LİK taşınmazın tamamı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Kamulaştırma Kanunu 11 ve 12. maddeleri uyarınca kıymet takdiri yapılmış, aynı kanunun 10. maddesi uyarınca malikler ile uzlaşılamamıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2015/588 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava tensip tutanağı, dava dilekçesi ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinmde davalı tarafın kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Halk Bankası Yeni Sanayi Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR