KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası

Kurumun Aktif İlanları // Kurumun Arşiv İlanları // Kurumun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00369740
Şehir : Kırklareli / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 23.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya Numarası
:
2016/217 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Sayı : 2016/217 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından
davalı NAZMİYE AKSÖZEK VE OSMAN CANBULAT aleyhlerine açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince:
Kırklareli İli, Merkez İlçesi Ulukonak Tekkeşeyhler Köyü 40 ada 9 parselde NAZMİYE AKSÖZEK VE OSMAN CANBULAT adına kayıtlı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle, kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkini ile varsa mevcut tüm takyidatlarının kamulaştırma bedelinden tebdiline karar verilmesi talep edildiğinden, mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 2942 maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Tebliğ tarihiden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe Ankara adresinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü' ne yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden yola terkin Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza T.C. Ziraat Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedtir. ilgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR