İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İlanen tebliğ (Haksız işgal tazminatına ilişkin dava)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491762
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/315 ESAS
Tebligat Konusu
:
Haksız İşgal Tazminatına ilişkin dava
Tebligat Muhatabı
:
HAYRİ YILMAZ
Duruşma Tarihi
:
16.02.2017 09:30

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC
İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2015/315


İLAN
Davacı , VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İST VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , HAYRİ YILMAZ, HAKAN ÇİVİCİK, HALİL İBRAHİM KATMER, MEHMET DOĞRUL, MEHMET DOĞRUL - EMİNE BAŞIBÜYÜK - HAYRİ YILMAZ - HALİL İBRAHİM KATMER - HAKAN CIVICIK BİRİNCİOĞLU İNŞ EMLAK TES SİS SAN TİC LTD ŞTİ, EMİNE BAŞIBÜYÜK arasında mahkememizde görülmekte olan Haksız İşgal Tazminatına ilişkin davada;
Davacı vekili mahkemeye verdiği dava dilekçesinde; davacı idarenin dava konusu İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesi Bülbülderesi Sok. 136 ada, 2 parselde bulunan 987,56 m2 alınlı taşınmazın tamamının maliki olduğunu, davalıların bu taşınmazı hiç bir kanuni sebebe dayanmaksızın işgal ettiklerini.
Bu nedenle, 01/01/2013 -31/03/2015 tarihleri arasında teraküm eden 1.360,83 TL işgal tazminatının işgal başlangıcından itibaren kademeli faizi ile davalılardan müşterek müteselsil tahsilini talep ve dava etmiştir.
Dava dosyamızda, 01/09/2016 tarihinde verilen ara kararı gereğince;
Dosyamız davalılarından ********** TC Nolu Halil İbrahim Katmer'nin ve mernis adresi olan Selami Ali Mah. Selanik Sok. No:46/2 Üsküdar İstanbul adresine, gelen tebligat parçasına göre nakilsiz terk olduğundan tebligat yapılamamış,
Davalı ********** TC Nolu Mehmet Doğrul'un ise Türkiye'de güncel adresinin bulunamaması nedeni ile, 01/09/2016 tarihli ara karar gereği dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olup;
Adı geçen her iki davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği ile duruşmanın bırakıldığı 16/02/2016 günü saat 09:30'a mahkememizde hazır bulunması, bulunmadığı taktirde bir vekil marifetiyle kendisini temsil ettirmesi, dava ile ilgili tüm belgelerini ibraz etmesi, belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekil marifeti ile temsil ettirmediği taktirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/11 /2016
Yukarıda yazılı bulunan ilan mahkememiz divanhanesine 03/11/2016 günü çalışma saati başlangıcında asılmıştır. 03/11/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR