İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İlanen tebliğ (alacak davası)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497476
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2013/23 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SİBEL USLU (Havan Eczanesi)
Duruşma Tarihi
:
23.03.2017 09:30

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO -.2013/23 Esas

DAVALI : SİBEL USLU (Havan Eczanesi)

Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle;

Kurumun Rehberlik ve Reftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen 05/05/2009 tarihli 209975/SRŞ/01 sayılı soruşturma raporunda sahibi ve mesul müdürü bulunduğunuz Havan Eczanesi tarafından kuruma (Devredilen Emekli Sandığı) 2006 yılında fatura edilen sahte ilaç küpürü ihtiva eden reçeteler ve sahte raporlar fatura edilip bedellerinin tahsil edilmesinden dolayı 635,10 TL,

29/01/2010 tarihli, 2 sayılı soruşturma raporunda Havan Eczanesi tarafından kuruma (Devredilen Bağ-Kur) fatura edilen sahte ilaç küpürü ihtiva eden ve sahte raporlar fatura edilip tahsil edilmesinden dolayı 19.596,73 TL kurum zararına sebebiyet verildiği tespit edildiğinden dolayı toplam 20.231,88 TL 'nin ödeme tarihleri itibariyle yasal faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınızdan tahsili talep edilmekle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden taşındığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Belirtilen nedenlerle ön inceleme duruşmasının yapılacağı 23/03/2017 günü, 09:30 saatindeki duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda ön inceleme yapılıp tahkikat aşamasına geçileceği ve yargılamaya devam edilerek dosyanın tamamlanmış olması halinde yokluğunuzda karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21/11/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR