ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Boşanma davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495299
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/115 Esas
Tebligat Konusu
:
Boşanma
Tebligat Muhatabı
:
MARİA CERAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2015/115 Esas
KARAR NO : 2016/537 Karar


DAVALI : MARİA CERAN - 10*******70 TC kimlik numaralı, Anatoliy ve Nonna
kızı. Rsfsc. Leningrad 30/06/1965 doğumlu, K.Maraş ili, Elbistan ilçesi, Doğan Mahallesi.

Davacı TURGUT CERAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce davalının yurt içi- yurt dışı ve mernis adresi olmaması nedeniyle gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :


Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Davanın Kabulü ile;
1- Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi. Doğan Mahallesi/Köyü, Cilt No:39, Hane No;39, BSN:74* de kayıtlı, 37*******52 TC Kimlik Numaralı, Memet ve Ayşe oğlu, Elbistan 01/04/1978 Doğumlu TURGUT CERAN ile, aynı hane BSN;166 *da nüfusa kayıtlı, 10*******70 TC Kimlik Numaralı, Anatoliy ve Nonna kızı, Rsfsc.'lenin Grad 30/06/1965 Doğumlu, MARİA CERAN'ın 4721 sayılı TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,


2- Adli yardım ödeneğinden karşılanan ve karar tarihi itibariyle alanması gerekli 29,20 TL karar harcı, 27,70 TL başvuru harcı, 74,00 TL müzekkere-tebligat posta masrafı, 650,41 TL Basın İlan ücreti olmak üzere toplam 781,31 TL'nin takdiren davacıdan alınarak hazineye irat kaydına.


3- Takdiren davacı kendisini lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, -Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize veya yargı çevresi dışındaysa dengi bir mahkemeye verilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde başvurulabilecek temyiz yolu açık olmak ve süresinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kesinleşeceği belirtilmek sureti ile açık duruşmada verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.27/04 2016


Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/11/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR