SİVAS 2. AİLE MAHKEMESİ

Aile konutu şerhi davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493371
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/152 Esas
Tebligat Konusu
:
Aile konutu şerhi davası
Tebligat Muhatabı
:
İsmail ONAR
Duruşma Tarihi
:
07.03.2017 09:55

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SİVAS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/152 Esas

DAVACI : RAFİYE ONAR

DAVALI : İSMAİL ONAR

Davacı Rafiye Onar tarafından davalı İsmail Onar aleyhine açılmış bulunan Aile Konutu Şerhi davası nedeniyle;

Tarafların birlikte ikamet ettikleri ve 14/06/2011 tarihinde satın alınan ve mülkiyeti davalı İsmail Onar'a ait olan Sivas Merkez Kılavuz mahallesi Pirbudak mevkii Pafta 240, ada 1594, Parsel 3'te 3 iş yeri 1 kapıcı daireli 8 katlı 21 daireli kagir apartmanın 24/528 arsa paylı 4 bloka 12 nolu bağımsız bölümde bulunan meskenin üzerine aile konutu şerhi verilmesi talep edilmiş olmakla,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen davalının adresine dava dilekçesi tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;

HMK.nın 122, 127 ve 128. maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesini bildirmeniz gerektiği, aksi durumda davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız 129. maddeye göre savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların ve bu vakıaların hangi deliller ile ispat edileceği hususu;

Ön İnceleme duruşma günü olan 07/03/2017 günü saat 09.55'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR