ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI

Personel alım ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699143
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 12.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Son başvuru Tarihi
:
28.11.2017 17:00

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 47. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için (22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere açıktan (222) devlet memuru alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
c. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.
ç. İlân edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2016 KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamak ve 2016 KPSS'ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmak.
d. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
f. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.
ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.
i. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

Açıktan Devlet Memuru Teminine başvurular, 07-28 Kasım 2017 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Başvuru kılavuzu www.jandarma.gov.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.


3. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi
JSGA Bşk.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA’ dır.
Tel.: 312 464 48 36

www.jandarma.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR