DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BŞK.

Profesör, doçent ve yard. doçent alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00648228
Şehir : Kütahya
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
profesör, doçent, yardımcı doçent
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır
Son başvuru Tarihi
:
26.08.2017 10:00

Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD / ASD / PR UNVANI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Öğretmen eğitimi, öğretim, öğrenen özerkliğinin desteklenmesi konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Yönetimi 1 1 Eğitim yönetimi ve teftişi alanında doktora yapmış olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi 1 1 Türk Eğitim Tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Yöneylem 1 1 Çok değişkenli istatistik ve yapay sinir ağları konusu ile ilgili çalışmaları olmak
İşletme Sayısal Yöntemler 1 1 Nicel karar yöntemleri, hedef programlama içnokta algoritmaları konularında çalışmak.
Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Pazarlama 1 1 Marka ve küresel markalama ile ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama 1 1 Bor atıkları ve kil minerallerinin zenginleştirilmesi ile değerlendirilmesi konularında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji 1 1 Tıpta uzman olmak, bakteri serotipleri ve antibiyotik direnci üzerine çalışmaları olmak, sterilizasyon, dezenfeksiyon, sertifikalı olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya


Doçent
1 1 Korozyon, elektrokimyasal sensörler ve iyonlaşma sabitleri konularında çalışmaları bulunmak.
Tarih Yeniçağ Tarihi 1 1 Osmanlı askeri-mali tarihi üzerine çalışmaları olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili 1 1 Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri 1 1 Yönetimde karar verme ve idari usul konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı 1 1 Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji 2 1 Protez kapak trombüsü, ASD kapatılması konularında çalışmaları olmak, CRT sertifikası olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yrd.Doçent


4 1 Coğrafya öğretiminde yaratıcı yazma yönteminin etkililiği ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim 5 1 Okul temelli program geliştirme konusuyla ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Yönetimi 4 1 Örgüt ve yönetim felsefesi, örgütsel yurttaşlık ve adalet, uluslararası göç ve eğitim alanlarında çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi 3 1 Modellemeye dayalı öğrenme yöntemi ve işbirlikli öğrenme modeli konularında çalışmaları olmak.
Matematik Eğitimi 3 1 İlköğretim alanında doktora yapmış olmak, matematik okuryazarlığı ve soru yazma konusunda çalışmaları bulunmak.
3 1 Geometri alanında doktora yapmış olmak, eğriler ve yüzeyler konularında çalışmaları bulunmak.
Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi 2 1 Okul öncesinde bilimsel süreç becerileri ve beyin temelli öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat 1 1 Bilgisayar destekli tasarım-analiz, eklemeli imalat, tersine mühendislik konularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı 1 1 Kütahya’da halk hekimliği ve ocak kültü konusunda çalışma yapmış olmak.
Tarih Yakınçağ Tarihi 1 1 18. Yüzyılda Kütahya vakıflarının sosyal ve ekonomik hayata katkıları konusunda çalışma yapmış olmak.
Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler 4 1 Fakültelerin lisans düzeyinde elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak ve doğrusal jeneratörler konusunda çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri 3 1 Müteahhirin dönemi kelam düşüncesinde bilgi teorisiyle ilgili çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti 3 1 Sefalometrik ölçümler ile ilgili çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji 1 1 Pankreas kanserleri evrelemesi, sitolojisi ve doku mikroarray ile ilgili çalışmaları olmak.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 2 1 Rinoplasti, el ve bilek cerrahisi konularında deneyimli olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1 Kardiyak ve geriyatrik rehabilitasyon konularında deneyimli olmak.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1 Travmatik beyin yaralanmaları ve kas iskelet ultrasonografisi konularında deneyimli olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 1 1 Beden eğitiminde İsveç modelinin Türk eğitim sistemine entegrasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 1 1 Paralel işlem uygulamaları ve hadde kusurlarının tespiti konularında çalışma yapmış olmak.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR