HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretim üyesi ( Profesör,doçent ve yrd. doçent)alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00662147
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 13.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre

Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, başvurularını 14 – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.
Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan edilen kadrolara başvuran adayların;
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.
Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.
Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.
İlan olunur.

FAKÜLTE,
ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Endodonti Yrd. Doçent (2) 1

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Klinik Eczacılık Profesör (3) 1
Radyofarmasi Profesör (4) 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bilgi ve Belge Yönetimi Profesör (5) 1
Türk ve İslam Sanatları Doçent (6) 1
Yeniçağ Tarihi Doçent (7) 1
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yrd. Doçent (8) 1
Psikoloji Yrd. Doçent (9) 1
Tarih Yrd. Doçent (10) 1
Türk ve İslam Sanatları Yrd. Doçent (11) 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili Eğitimi Yrd. Doçent (1) (12) 1
Özel Eğitim Yrd. Doçent (13) 1
Türkçe Eğitimi Yrd. Doçent (14) 1

FEN FAKÜLTESİ
Organik Kimya Doçent (15) 1
Uygulamalı Matematik Doçent (16) 1
Zooloji Doçent (17) 1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent (1) (18) 1
Halk Sağlığı Hemşireliği Yrd. Doçent (1) (19) 1
Psikiyatri Hemşireliği Yrd. Doçent (1) (20) 1

HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk Yrd. Doçent (21) 1
Ticaret Hukuku Yrd. Doçent (22) 1

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bütçe ve Mali Planlama Profesör (23) 1
İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat Doçent (Türkçe) (24) 1
İktisat Teorisi Doçent (Türkçe) (24) 1
Maliye Teorisi Doçent (25) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Uygulamalı Jeoloji Doçent (26) 1
Maden İşletmesi Yrd. Doçent (1) (27) 1
Yapı Yrd. Doçent (1) (28) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Diyetetik Profesör (29) 1
Ergoterapi Profesör (30) 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent (31) 1

TIP FAKÜLTESİ
Biyofizik Profesör (Türkçe) (1) (32) 1
Nöroloji Profesör (Türkçe) (1) (33) 1
Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör (İngilizce) (1) (34) 1
Kulak, Burun, Boğaz Doçent (Türkçe) (1) (35) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (36) 1
Göğüs Cerrahisi Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (37) 1
İç Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (38) 1


AÇIKLAMALAR

 1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.
 2. Antienflamatuar moleküller ve matriks metalloproteinazlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 3. Eczacı olmak, Klinik Eczacılık alanında doktora derecesine sahip olmak.
 4. Eczacı olmak, Radyofarmasi alanında doktora derecesine sahip olmak.
 5. Biyometri alanında çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak.
 6. Osmanlı kitap sanatları alanında çalışmalar yapmış olmak.
 7. Doçentlik unvanını Yeni Çağ alanında almış olmak, kent tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 8. Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.
 9. Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Gelişim Psikolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak.
 10. Klasik Dönem İslam Tarihi alanında doktora derecesine sahip olmak.
 11. Osmanlı sanatı ve mimarisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
 12. Konuşma çözümlemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 13. Özel Eğitim alanında doktora derecesine sahip olmak.
 14. Türkçe Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak.
 15. Doçentlik unvanını Organik Kimya alanından almış olmak, alkoloit bileşiklerin sentezi ve nonsteroidal antiinflamatuar bileşiklerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
 16. Evrimsel kısmi diferansiyel denklemlerin global çekicilerinin varlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
 17. Doçentlik unvanını Hayvan Fizyolojisi alanında almış olmak ve kanser biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
 18. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Kırsal bölge halkının sağlık durumu ve okul sağlığı hemşireliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
 19. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
 20. Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak, kendi bilim alanında en az 6 ay yurtdışında çalışmış olmak, şiddet-zorbalık konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 21. Borçlar Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak, aile ve kişiler hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
 22. Reklam hukuku alanında çalışmış olmak.
 23. Doçentlik unvanını Maliye bilim alanından almış olmak, üniversite bütçeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 24. İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.
 25. Doçentlik unvanını Maliye bilim alanından almış olmak.

 1. Mühendislik jeolojisinde esnek hesaplama yöntemlerinin uygulanması konusunda uluslararası nitelikte çalışmalar yapmış olmak.
 2. Tek telli kesme teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 3. Beton ağırlık barajların kapasitelerinin deneysel incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 4. Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.
 5. Ruh sağlığında ergoterapi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 6. Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
 7. Hareket analizi alanında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
 8. Nöro-elektrofizyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.
 9. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlığı ve Mikrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, viroloji konusunda çalışmış olmak ve yüksek biyolojik güvenlik sınıf 3 ya da 4 sertifikasına sahip olmak.
 10. Havayolu Cerrahisi sertifikasına sahip olmak.
 11. Çocuk Kardiyoloji uzmanı olmak ve pediatrik kardiyak elektrofizyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
 12. Kalp Cerrahisi uzmanı olmak.
 13. Enfeksiyon Hastalıkları alanında çalışmış olmak ve İşyeri Hekimliği sertifikasına sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR