KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

Öğretim üyesi alınacaktır (yrd. doç.)

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00541120
Şehir : Konya / Meram
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 02.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince belirli süreli statüde toplam 3 (üç) adet Yardımcı Doçent alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, başvurdukları bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde öz geçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti),doktora belgesinin onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve H faktörü değerini gösterir belgeyi, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve eserlerini kapsayan 4 kopya dosyayı vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1) Başvurular ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. Maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelenmelidir.

4) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin

ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

5) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi

gerekir.

6) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

7) 0(332) 223 54 88 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

8) İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Fakülte

Bölümü

Kadro

Adedi

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

Elektrik ve Elektronik alanında lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak ve İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR