AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Öğretim üyesi alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00728071
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 30.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Yrd.Doç.Dr,Profesör Dr.Doçent Dr.
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Başvuracak Adaylardan;
1-Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
2-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
3-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının tasdikli örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
DUYURULUR.

BİRİMİ ANABİLİM DALI/PROGRAMI ÜNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Besyo Hareket ve Antreman Bilimleri Yrd.Doç.Dr. 2 1 Ritmik Cimnastik Alanında Çalışması Olmak.
Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Doçent Dr. 1 1 Mey Sazının Akademik Öğreticiliği Konusunda Çalışması Olmak.
Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği Yrd.Doç.Dr. 4 1 Türk Sanat Müziği Solfej ve Nazariyatı Konusunda Çalışması Olmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör Dr. 1 1 Bilimin Doğasına Yönelik Üstbiliş Konusunda Çalışması Olmak.
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Yrd.Doç.Dr. 5 1 İngilizce Öğreniminde Öğrenci Motivasyonu Konusunda Çalışmaları Olmak.
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doçent Dr. 1 1 Keman Eğitimi Konusunda Çalışması Olmak.
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Yrd.Doç.Dr. 4 1 Okul Öncesi Eğitimi Konusunda Çalışması Olmak.
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Yrd.Doç.Dr. 3 1 Fen Öğretimi Konusunda Çalışması Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Yrd.Doç.Dr. 3 1 Banach Cebirlerinde Türevler Konusunda Çalışması Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Doçent Dr. 2 1 Klasik Arkeoloji Alanında Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent Dr. 2 1 Etik ve Sanat Felsefesi Alanında Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Doçent Dr. 1 1 Sağlık Sosyolojisi Alanında Çalışması Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Doçent Dr. 1 1 Osmanlı Kent Tarihi Konusunda Çalışmaları Olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doçent Dr. 1 1 Uluslararası Reklamcılık Konusunda Çalışmaları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. 2 1 Biyomedikal Uygulamaları Alanında Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Profesör Dr. 1 1 İntestinal İskemi Reperfüzyon Konusunda Çalışması Olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent Dr. 1 1 Çocukluk Çağı Obezitesi İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent Dr. 1 1 Çocuklarda Oksidan-Antioksidan Dengesi Konusunda Çalışması Olmak.
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör Dr. 1 1 Dermoskopi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Profesör Dr. 1 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yrd.Doç.Dr. 4 1 İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Olmak. TNF İle İlgili
Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent Dr. 1 1 Endometrium Kanserleri Konusunda Çalışması Olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doçent Dr. 1 1 Meme Kanseri Konusunda Çalışmaları Olmak.
Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Doçent Dr. 1 1 Turizm İşletmeleri Konusunda Çalışmaları Olmak.
Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Profesör Dr. 1 1 Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler Konusunda Çalışmaları Olmak.
Ziraat Fakültesi Arazi ve Su Kaynakları Profesör Dr. 1 1 İklim Değişikliği Konusunda Çalışmaları Olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım İşletmeciliği Doçent Dr. 1 1 Zaman Serileri Analizi ve Genel Denge Modelleri Konusunda Çalışması Olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR