İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğretim üyesi alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699787
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Dokuz Eylül Üniversitesi
Eleman Sayısı
:
57
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,
Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.
İLGİLİLERE DUYURULUR.
BİRİM/ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/PROGRAM UNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Müzik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Müzik Öğretmenliği alanında doktora yapmış ve müzik teorisi üzerine çalışması olmak.
Biyoloji Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Biyoloji/Botanik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, etnobotanik ve bitki sistematiği konularında çalışmaları olmak.
Kimya Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Lisans ve doktorasını kimya öğretmenliği alanında yapmış ve örnek olaya dayalı ve işbirlikçi öğrenme konusunda çalışmaları olmak.
İngiliz Dili Eğitimi (*) Yardımcı Doçent 1 İngilizce Öğretmenliği alanında doktora yapmış ve yaratıcı drama ile İngilizce Öğretimi, öğretmen adaylarının kimlik algıları konusunda çalışmaları olmak.
İngiliz Dili Eğitimi (*) Yardımcı Doçent 1 Karşılaştırmalı Edebiyat çalışmalarının İngilizce öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarını geliştirmesi ve İngiliz Dili Eğitiminde Karşılaştırmalı Edebiyatın Kullanımı alanlarında çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Karşılaştırmalı Edebiyat Yardımcı Doçent 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak, Edebi Coğrafya konusunda çalışması olmak, YDS/ÜDS/YÖKDİL veya dengi sınavlardan ALMANCA dilinden en az 80 puan almış olmak.
Mütercim Tercümanlık (Almanca) (*) Yardımcı Doçent 1 Çeviri, Kimlik ve AB Çalışmaları konularında çalışmaları olmak, edebiyat çevirisi alanında deneyimi olmak, İngilizce KPDS-YDS-ÜDS ve muadil sınavdan en az 80 puan almış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
İstatistik Teorisi Yardımcı Doçent 1 İstatistik alanında doktora yapmış olmak, ilgili anabilim dalında Karar Destek Sistemleri (Analitik Ağ Süreçleri etc.) ve İstatistiksel Çözümleme alanlarında çalışmaları olmak.
Olasılık Teorisi ve Süreçleri Yardımcı Doçent 1 İstatistik alanında doktora yapmış olmak, ilgili anabilim dalında Kategorik Veri Çözümlemeleri ve Parametrik Olmayan Yöntemler alanlarında çalışmaları olmak.
Matematiğin Temelleri ve Metamatiklojik (*) Yardımcı Doçent 1 "Model Teori" üzerine çalışıyor olmak.
Uygulamalı Matematik (*) Yardımcı Doçent 1 "Yaklaşımlar Teorisi" üzerine çalışıyor olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Fotoğraf Yardımcı Doçent 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını Fotoğraf alanında yapmış olmak, Fotoğraf Tarihi, Tanıtım Fotoğrafı, Sanat Yönetimi alanında en az beş yıl deneyime sahip olmak.
Dramatik Yazarlık-Dramaturji Yardımcı Doçent 1 Yüksek lisans ve doktorasını “Sahne Sanatları” alanında yapmış olmak, Oyun Yazarlığı tarihi üzerine kurumsal çalışmaları olmak.
Tekstil Tasarımı Yardımcı Doçent 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü mezunu olmak, yüksek lisans ve sanatta yeterliliği Tekstil Anasanat Dalında yapmış olmak , Tekstil Tasarımı dersleri alanında en az beş yıl deneyime sahip olmak.
Temel Sanat Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olmak, yüksek lisans ve sanatta yeterliliği Resim alanında yapmış olmak, Temel Desen ve Tasarım dersleri alanında en az beş yıl deneyime sahip olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve diyabetli çocuklarla çalışmış olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Doçent 1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve kardiyoloji alanında çalışmaları olmak.
Psikiyatri Hemşireliği Yardımcı Doçent 1 Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Doçent 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yardımcı Doçent 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve doktora tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yazmış olmak.
Milletlerarası Hukuk Yardımcı Doçent 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve doktora tezini Milletlerarası Hukuk alanında yazmış olmak.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yardımcı Doçent 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve doktora tezini İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yazmış olmak.
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Yardımcı Doçent 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve doktora tezini Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında yazmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk İslam Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 Bayrami-Melâmi Edebiyatı ve Vahdetnâme türü
üzerine çalışmaları olmak.
Arap Dili ve Belagatı Yardımcı Doçent 1 Lisans ve yüksek lisans eğitimini Arapça öğretmenliği,doktorasını Arap Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak.Arapça-Türkçe çevirilerde Sözcük ve Eşdizimlilik sorunları ve çözüm önerileri ile Neval es-sa'davi üzerine çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finansman Yardımcı Doçent 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak, finansal okuryazarlık ve yatırımcının risk algısı üzerine çalışmaları olmak.
Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçent 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak, örgütsel nörobilim, teknolojik istihbarat ve örgütsel değişim sinizmi üzerine çalışmaları olmak.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yardımcı Doçent 1 Özel hukuk alanında doktora yapmış olmak,sosyal güvenlik hukuku ve çalışma hayatında kadının hukuki konumu üzerine çalışmaları olmak.
İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Yardımcı Doçent 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak,reel ve finansal piyasalara yönelik metamatiksel, ekonomik ve oyun teorisi temelli çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi Yardımcı Doçent 1 Mimarlık lisans, Bina Bilgisi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış, Zihinsel Engelli Çocuğun Eğitim ve Sağlık Çevreleri konularında çalışmaları olmak.
Yapı Bilgisi Yardımcı Doçent 1 Mimarlık lisans, Yapı Bilgisi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış,Bina Enerji Performansı ve Optimizasyonu konularında çalışmaları olmak.
Bölge Planlama Yardımcı Doçent 1 Şehir ve Bölge Planlama lisans, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış, Yerelde İstenmeyen Arazi Kullanımlarının Planlamasındaki Çatışmalar veya Fiziksel Çevrenin Çocukların Fiziksel Aktivitelerine Etkisi konularında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Bilimleri Yardımcı Doçent 1 Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Çevre Mühendisliği doktorasına sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, üretim ve montaj sistemlerinin ergonomik analizi, üretim ve montaj hattı analizi ve dengelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, risk yönetimi, portföy optimizasyonu, simülasyon optimizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yöneylem Araştırması Yardımcı Doçent 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.Tedarik zinciri yönetimi ve optimizasyonu; Filo yönetimi ve optimizasyonu; Belirsizlik altında matematiksel programlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yöneylem Araştırması Yardımcı Doçent 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Dinamik optimizasyon; Yapay zeka optimizasyon algoritmaları; Üretim ve tasarım optimizasyonu konularında çalışmaları olmak.
Yapı Yardımcı Doçent 1 İnşaat mühendisi olmak, ultra yüksek performanslı betonlar ve yapısal güçlendirme kullanımı konularında deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Yapı Yardımcı Doçent 1 İnşaat mühendisi olmak ve prefabrik iç birleşimlerinin ve dolgu duvarlı çerçevelerin deprem davranışının belirlenmesi konularında deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Makine Teorisi ve Dinamiği Yardımcı Doçent 1 Makina Mühendisliği-Makina Teorisi ve Dinamiği Programında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, titreşim kontrolü konusunda çalışmaları olmak.
Malzeme Bilimi Yardımcı Doçent 1 Lisans ve lisansüstü eğitimini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak,ısı yayan nanokompozit malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak
Malzeme Bilimi Yardımcı Doçent 1 Lisans ve yüksek lisans eğitimini Seramik Mühendisliğinde, doktora eğitimini Metalurji-Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak, elektronik malzemeler pieoz elektrik seramikler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Metalurjisi Yardımcı Doçent 1 Lisans ve lisansüstü eğitimini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak, nanopartikül üretimi, incefilmler ve radyolüminans malzemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.Psikoz ve Şizofreni epidemiyolojisi alanında deneyimli olmak.
Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.Tek port laporoskopik cerrahi ve göğüs duvarı deformitelerinde minimal invaziv cerrahi tedavi deneyimine sahip olmak.
Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Göz Hastalıkları uzmanı olmak.Vitreoretinal cerrahi ve ROP bakısı ve tedavisi konusunda deneyimli olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak.Koklear implant cerrahisinde deneyimli olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.Biyomekanik ve ortopedik onkoloji alanıyla üst ekstremite cerrahisinde deneyimli olmak.
Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 1 Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.Hepatopankreatobilier Patoloji alanında deneyimli olmak.
Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 Yoğun Bakım yan dal uzmanlığı olmak, ECMO ve akciğer transplantasyonu konusunda yurt dışı deneyimli olmak
Tıbbi Genetik Yardımcı Doçent 1 Tıp doktoru ve tıbbi genetik uzmanı olmak.Sitogenetik ve moleküler genetik konularında deneyimli olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Bale Yardımcı Doçent 1 Bale Sanat dalında yüksek lisans, Sahne sanatları alanında sanatta yeterlik/doktora yapmış olmak, bir Bale anasanat dalında en az 5 yıl ders verme tecrübesi olmak, alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
EFES MESLEK YÜKSEKOKULU
İkram Hizmetleri Programı Yardımcı Doçent 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olmak. Alanında doktora unvanına sahip olmak. Mutfak ve aşçılık, beslenme ilkeleri ve menü planlama konularında çalışmalara sahip olmak.
Kültürel Miras ve Turizm Programı Yardımcı Doçent 1 Sosyoloji lisans mezunu olmak. Alanında doktora unvanına sahip olmak. Selçuk (İzmir) ve yakın çevresi kültür sosyolojisi alanında çalışmalara sahip olmak.
İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ
Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Yardımcı Doçent 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak, mezenkimal epitelyal dönüşüm ve transkripsiyonel regülasyon konularında çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YO.
Ağız ve Diş Sağlığı Programı Yardımcı Doçent 1 Diş Hekimi lisans ve Pedodonti doktorası yapmış olmak, çocuklarda dental anksiyete ve astım konusunda çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR