İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğretim üyesi alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00537378
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 26.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Personel Daire Başkanlığı
Eleman Sayısı
:
53
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Profösör, Doçent ve Yard.Doçent
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre
Son başvuru Tarihi
:
10.02.2017 10:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte,bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,
Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.
İLGİLİLERE DUYURULUR.
BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/ PROGRAMI UNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Eğitimi Profesör 1 Eğitim Bilimleri (Beden Eğitimi ve Spor) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sporda Liderlik Gücü veya Sporda Cesaret konularında yayınları olmak.
Resim-İş Eğitimi Profesör 1 Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak.Çağdaş resim sanatında Erken Devir Türk Sanatı ve kültür sembolleri konularında çalışmaları olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi ) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Simülasyon programlarının elektronik laboratuvar başarısına etkileri üzerine çalışmış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi (*) Doçent 1 Alan Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yabancı Dil Eğitiminde Duyuşsal Değişkenler ve Uluslararası dil olarak İngilizce eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ -2
Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*) Doçent 1 Deniz Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz Ticareti Hukuku , Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku alanında çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Uygulamalı Psikoloji Profesör 1 Uygulamalı Psikoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.Klinik psikoloji alanında ve obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili çalışmaları olmak.
Uygulamalı Psikoloji Profesör 1 Fiziksel hastalıkları olan bireylerin yaşadıkları psikolojik sıkıntılar ve travma sonrası gelişim düzeyleri ile ilişkili faktörler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 Edebiyat Felsefe, Edebiyat Psikanaliz İlişkileri üzerine çalışmaları olmak.
Karşılaştırmalı Edebiyat Profesör 1 Edebiyat ve Felsefe, Rönesans, Ütopya Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
Uygulamalı Psikoloji Doçent 1 Klinik Psikoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Psikopatolojilerde üstbiliş konularında yayınları olmak.
Kurumlar Sosyolojisi Doçent 1 Sosyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Türk Siyasal Hayatı ve Kent Sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak .
FEN FAKÜLTESİ
Olasılık Teorisi ve Süreçleri Profesör 1 İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sistem güvenilirliği teorisi, yaşam zamanı modellemesi ve sıralı küme örneklemesi kapsamında çalışmalar yapmış olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi (*) Profesör 1 Halkalarda injektiflik bölgeleri hakkında çalışmaları olmak.
Yöneylem Araştırması Doçent 1 İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak, stokastik modelleme ve kuyruk kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ -3
Müzik Bilimleri Profesör 1 Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Etnomüzikoloji kapsamındaki konularda çalışmalar yapmış olmak.
Grafik Resimleme ve Baskı Doçent 1 Tasarım bilim alanında doçentliğini almış olmak ve Sanatta Yeterlik Tezini ‘Grafik Baskı’ konusunda yapmış olmak.
Dramatik Yazarlık-Dramaturji Doçent 1 Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak.Feminist Tiyatro, Türk Tiyatrosu konularında çalışmalar yapmış olmak.
Grafik Tasarımı Doçent 1 Tasarım bilim alanında doçentliğini almış olmak.Yönlendirme Tasarımı ve Çevresel Grafik Tasarım alanlarında çalışıyor olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik Yönetimi Profesör 1 Hemşirelik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Değişim ve kalite yönetimi konularında çalışmış olmak.
Onkoloji Hemşireliği Doçent 1 Onkoloji ve nefroloji hemşireliği alanında çalışmaları olmak.
Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1 Hemşirelik (Halk Sağlığı Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak.Engelliler, Evde Bakım, Kültürel özellikler ve İşçi Sağlığı konularında yayınları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dinler Tarihi Doçent 1 İlahiyat (Dinler Tarihi) bilim alanında doçentliğini almış olmak.Hint Dinleri konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Hedef Maliyetleme ,Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Endeksleri konusunda çalışmaları olmak.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak.İş Hukuku, Kadın Çalışmaları ve Avrupa Birliği Hukuku konularında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Dış Ticaret (*) Doçent 1 Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak, finansal iktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler (*) Doçent 1 Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçentliğini almış olmak.Karşılaştırmalı Siyaset, Demokratikleşme ve Dış Politika Analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ -4
Yapı Bilgisi Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bina projelerinde kalite ve bilgi yönetimi, mevcut ve yeni binalarda sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Cevher Hazırlama Profesör 1 Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cevher Hazırlama alanında termik santral uçucu küllerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Yöneylem Araştırması Doçent 1 Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Benzetim, Benzetim Optimizasyonu, Montaj Hattı Dengeleme konularında çalışmaları olmak.
Cevher Hazırlama Doçent 1 Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Liç ve iyon değiştirici reçineler konularında çalışması olmak.
Yer Fiziği Doçent 1 Gravite ve GPS/GNSS konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Mekanik (İnşaat) Doçent 1 Yapısal ve yapısal olmayan elemanların deprem davranışının belirlenmesi üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üretim Çizelgeleme, Gelir Yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Tekstil Teknolojisi Doçent 1 Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında örme alanında matematiksel modelleme ve fonksiyonel tekstil ürünleri tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Hidrolik Doçent 1 Sürdürülebilir su yönetimi, sulak alan hidrolojisi ve baraj hazneleri koruma alanları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mineroloji-Petrografi Doçent 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Metamorfik ve magmatik süreçlerin radyometrik yöntemlerle yaşlandırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyoloji Profesör 1 Tıbbi Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Vitamin D reseptör polimorfizmi ve lösemilerin moleküler tanısında deneyim sahibi olmak.
Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak,Temel Onkoloji ve Temel Sinirbilimlerde deneyimli olmak.
Üroloji Doçent 1 Üroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Araştırma alanında moleküler çalışmalar yapmış olmak.
-5
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Epidemiyoloji ile ilişkili alanında düzenlenen kurslarda eğitici olarak görev almak.
Kardiyoloji Doçent 1 3 boyutlu ekokardiyografi alanında sertifika sahibi olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Beyin Cerrahisi Anestezi Uygulamalarında en az 5 yıllık deneyimli olmak, Prematüre bebek anestezi uygulamarında deneyimli ve araştırma yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Multifrekans bioelektrik impedans analizi ile vücut kompozisyonu ölçümünde tecrübeli olmak ve araştırma yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji) bilim alanında doçentliğini almış olmak.Yurtdışında kök hücre nakli konusunda çalışmış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Doku Tiplendirme ve Transplantasyon testlerinde deneyimli olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 'Triple-P Positive Parenting Program' grup eğitimi için akredite edilmiş uygulayıcı olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
Nörolojik Fizyoterapi- Rehabilitasyon Profesör 1 Serebral paralizide farklı tedavi yöntemlerinin etkinliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Profesör 1 Yerbilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Gemoloji, arkeogemoloji ve süstaşları konularında yayınları olmak.
Kimya Teknolojisi Programı Profesör 1 Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.Atıkların yakıt ve kimyasal hammaddeye dönüştürülerek geri kazanılması üzerine çalışmaları olmak.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Doçent 1 Muhasebe Bilim Alanında doçentliğini almış olmak. Finansal piyasalar ve kurumlar, muhasebe meslek etiği konularında çalışmaları olmak.
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Endüstriyel Cam ve Seramik Programı Doçent 1 Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Seramik ve Toz Metalurjisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı Programı Yard.Doç. 1 Pedodonti doktorası yapmış olmak, Çocuklarda diş hekimi anksiyetesi konusunda çalışma yapmış olmak.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ -6
Doçent 1 Atatürk İnkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cumhuriyet dönemi siyasi partileri ile Türk mizah dergileri üzerine yayınlar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR