İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim üyesi alımı (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent)

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00498681
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (4) (14) (17). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ’NDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren, Yardımcı Doçent kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliğe yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/OgretimElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaveYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Yardımcı Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliğe (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No:90 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir.

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış olmak. Devletler, tarihsel süreçte savaşlar,

savaş-sağlık ilişkisi, ulusal ve uluslararası insani yardım kuruşlarının savaş dönemlerindeki Prof. Dr. 1

faaliyetleri alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

(Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Türkiye-AB İlişkileri konusunda, Doç. Dr. 1

AB ve Entegrasyon Teorileri, Kimlik ve Kadın Politikaları, AB Kurumları tarihsel yapılanması

ve sözleşmelerine ilişkin süreçlerde araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

(Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası

güvenlik, strateji, ittifaklar, realizm, Amerikan dış politikası, uluslararası sistem ve Türk dış Doç. Dr. 1

politikası alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Mühendislik

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

(Doçentliğini Matematik Bilim alanında almış olmak. Fonksiyonel ve diferansiyel denklemlerin

kararlılığı ve toplanabilme teorisi konularında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak). Prof. Dr. 1

İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce)

(Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak. Girişimcilik, uluslararası/küresel

işletme yönetimi, yenilik yönetimi alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak). Prof. Dr. 1

İktisat

(Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Finansal gelişme ve ekonomik gelişme ilişkisi,

reel döviz kuru ithalat ve ihracat ilişkisi, dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi, Türkiye’de para Doç. Dr. 1

ve maliye politikaları alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

İşletme (İngilizce)

(Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak. Stratejik yönetim, oyun teorisi

ve liderlik alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak). Doç. Dr. 1

İktisat (İngilizce)

(Doktorasını Ekonomi alanında tamamlamış olmak. Para politikası, döviz kurları, makro politikalar Yrd. Doç. Dr. 1

alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Bankacılık ve Finans

(Doktorasını Ekonomi alanında tamamlamış olmak. Gelir dağılımı ve global finansal kriz, gelir Yrd. Doç. Dr. 1

eşitsizliği, kamu ekonomisi ve makro ekonomi alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Bankacılık ve Finans

(Doktorasını Finans alanında tamamlamış olmak. Kredi türevleri, vadeli işlem piyasaları ve doğrusal

olmayan zaman serisi analizleri üzerinde araştırma ve çalışmalar yapmış olmak). Yrd. Doç. Dr. 1

İşletme

(Doktorasını İktisat Politikaları alanında tamamlamış olmak. Bilimsel olarak şirketlerin para ve sermaye

piyasası aracılığıyla büyümesi ve finansmanı konularında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak). Yrd. Doç. Dr. 1

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

(Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak. Kurumsal sosyal sorumluluk, Kurum imajı Doç. Dr. 1 ve itibar yönetimi, Halkla ilişkilerde kriz yönetimi, sosyal medya ve halkla ilişkiler konularında

araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR