Yazdır

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim üyesi alımı (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496871
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Personel İlanı Nedir?
İlgili Yönetmelik : 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Turizm ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör – Doçent - Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO DER.

ADET

NİTELİK

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Karaciğer enfeksiyonlarının görüntülenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil tıpta ultrasonografi uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

Deri tümörlerinin ileri görüntüleme teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

2

1

ST elevasyonlu miyokard enfarktüsleri konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yardımcı Doçent

1

1

Adli osteoloji ve adli antropoloji konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı Uzmanı olmak; niteliksel araştırma yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında patentli çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Ürogenital plasti alanında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

3

1

Hematopatoloji ve dermatopatoloji konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

Kalp ve damar cerrahisi yeterlilik belgesine sahip olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Profesör

1

1

Tıpta veri madenciliği yöntemleri ile ilgili yayınları olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Tıp Doktoru olmak; fizyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Saldırganlık davranışı üzerine deneysel çalışmaları olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

3

1

Görüntü analizi, Stereoloji ve retina histolojisi konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak; biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, Lizozomal hastalıklar konusunda çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

Hemşirelik doçenti unvanına sahip olmak. Kişiler arası iletişim, şizofreni ve bakım yükü konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Ermeni meselesi ve şehir tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Geç antikçağ İstanbul tarihine dair çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Felsefe

Sistematik Felsefe

Yardımcı Doçent

3

1

Ahlak felsefesi ve metafiziği; din ahlâk ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Psikoloji

Psikoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Klinik psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Nitel araştırma yöntemleri üzerine çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Batı Dilleri ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

Edebiyat, tarih, kültür ilişkileri; modern İspanyol şiiri ve çeviri konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

Arap dili, edebiyatı ve kültürüne dair telif ve tercümeleri olmak.

Edebiyat

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Yardımcı Doçent

3

1

Endülüs İslam mimarisi ve şehirciliğine dair çalışmaları olmak.

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Yardımcı Doçent

4

1

Eski Uygur ve Orta İran dillerine ait metinler üzerinde çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.

Elektrik Elektronik Müh.

Elektrik Elektronik Müh.

Yardımcı Doçent

3

1

Röleli ağlar, işbirlikli haberleşme ve bilişsel radyo konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.

Biyomedikal Müh.

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

2

1

Doğal yapılı malzemeler ile kemik dokusunun onarımına ve spektroskopi yöntemleri ile karakterizasyonuna yönelik çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Simulasyon ve modelleme, etmen teknolojileri alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

5

1

Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Yardımcı Doçent

4

1

Uygulamalı matematik alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Turizm

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

3

1

Turizm İşletmeciliği doktorası yapmış olmak. Destinasyon yönetimi ve turizm konularında çalışmaları olmak.

Turizm

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

3

1

Turizm İşletmeciliği doktorası yapmış olmak. Turizmde turist davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Siyaset Felsefesi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İşletme

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

5

1

Bilgi sistemlerinin örgüt kapasitesi ve performansına etkisi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

5

1

İslam hukuku alanında doktora yapmış olmak. Bu alanda çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Yardımcı Doçent

4

1

Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

  • Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
  • Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Yardımcı Doçent başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.
  • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Profesör unvanı olanlar Doçent, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.
  • Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Profesör ve Doçent Kadroları İçin :

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

Yardımcı Doçent Kadroları İçin :

Tel: 0 216 280 28 01 (Tıp Fak.)

Tel: 0 216 280 25 25 (Siyasal Bilgiler Fak.)

Tel: 0 216 280 26 26 (Edebiyat Fak.)

Tel: 0 216 280 32 03 (Müh. ve Doğa Bil.Fak.)

Tel: 0 216 280 38 00 (Turizm Fak.)

Tel: 0 216 280 35 50 (Eğitim Bilimleri Fak.)

Tel: 0 216 280 24 02 (Hukuk Fak.)

Tel: 0 216 280 27 54 (Sağlık Bilimleri Fak.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR