KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim üyesi alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448995
Şehir : Kars
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Personel/Öğrenci Alan Kurum
:
KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eleman Sayısı
:
14
İlgili Yönetmelik
:
2547
Son başvuru Tarihi
:
28.10.2016 10:00

Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (4) (14) (17). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A-PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B-DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretimi

Profesör

1

1

Öğretmen yetiştirme ve uzaktan eğitim alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası Hukuk alanında Doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

1

Perkotan nefrolitotomi sonrası oluşan komplikasyonların Clavien derecelendirmesine göre sınıflandırılması konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış ve Geriatri alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Masif olmayan kan tranfüzyonlarında sitrat metabolizması ve komplikasyonları konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

1

Alanında Uzman olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

3

Mekanik aort kapağı takılan hastalarda aortic mismatch ve rezidüel gradientin cinsiyet ve obezite ile ilişkisi hakkında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Yardımcı Doçent

2

3

Alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

1

Başağrısı yakınması olan
geriatri yaş grubu hastalar
üzerinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

3

Alanında uzman olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

React Stratejisinin Maddenin Yapısı Öğretimi Üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Yardımcı Doçent

1

3

Âlûsî'nin Ruhu'l-Meânisi'nde Ahkam Tefsiri Hakkında Çalışmış Olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR