YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim üyesi alım ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00452942
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Personel/Öğrenci Alan Kurum
:
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eleman Sayısı
:
3
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent
İlgili Yönetmelik
:
4857 sayılı İş Kanunu
Son başvuru Tarihi
:
0

Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (4) (14) (17). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz ilgili Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. Maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca
yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas
Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları

*Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus
cüzdanı sureti, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi,
başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıarı, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini
kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadrosu içinbeş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları içindört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD
içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.
* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları
gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, Yabancı Dil
(İngilizce metin çevirisi) Sınavına alınacaklardır. Sınav tarihi Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.
*Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisindeYaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite
Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİRadresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi
30 Eylül 2016’dır.Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan,
eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
*İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.


FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ UZMANLIK ALANI

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. 1 Üretim Sistemlerinde Süreç Envanter Değerlendirmesi, Karışık Modelli
Esnek Montaj Hatlarının Tasarımı ve Çizelgelenmesi, Enerji Yönetimi
alanlarında uzmanlaşmış, ilgili alanlarda proje, araştırma ve yayınlar
yapmış olmak.

İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Doç. Dr. 1 Üretim Yönetimi, Üretim Planlaması, Kantitatif Yöntemler, Teknoloji ve
İşletme Yönetimi alanlarında uzmanlaşmış, ilgili alanlarda proje, araştırma
ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. 1 Yapılarda Kazısız ve Tahribatsız Teknolojilerin kullanımı, Köprü, Tünel ve
Tarihi Yapıların yer radarı kullanılarak incelenmesinde uzmanlaşmış, ilgili
alanlarda proje, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.www.yasar.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR