ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik personel alım ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00661583
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 10.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr)
taşıyor olmak,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,
3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi ,
Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri , kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama
kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
4. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların
hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen
ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MATEMATİK VE FEN BİL.EĞ. KİMYA EĞİTİMİ - - - 1 4 Organik kimya ve kimya eğitimnde argümantasyon uygulamaları ile ilgili yayınları olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ - 1 1 - - Kaynaştırma eğitimine yönelik yönetici tutumları, Eğitim Fakültelerinde yönetsel etkililik ve örgütsel kültür konularında çalışmış olmak.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ - 1 1 - - Savaş sonrası Alman Edebiyatı ve göçmen edebiyatı ve edebi metinlerle yabancı dil öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ 1 - - - - Eğitim Felsefesi alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Kanıt temelli eğitim politikaları ve ilerlemeci eğitim konularında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLİM. VE TÜRKÇE EĞ. COĞRAFYA EĞİTİMİ 1 - - - - Kıyı Jeomorfolojisi ve kıyı sedimentlerinin luminesans tarihlendirmesi konularında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİYOLOJİ TEMEL VE ENDÜST.MİKRO. - 1 1 - - Bakteriyoloji alanında doçentlik ünvanına sahip olmak. Tatlı su mikrobiyolojisi, sürüngen mikrobiyolojisi, antimikrobiyal aktivite konularında çalışmalar
yapmış olmak.
KİMYA FİZİKOKİMYA - 1 1 - - Kolorimetrik hidrojen sensörler, çok merkezli iyon sensörleri ve biyobozunur mikropartiküller konularında çalışmalar yapmış olmak.
ARKEOLOJİ KLASİK ARKEOLOJİ - 1 1 - - Nümizmatik alanında çalışmaları olmak.
SANAT TARİHİ GENEL SANAT TARİHİ - 1 1 - - 1970 sonrası Türkiye çağdaş sanatı ve küreselleşmenin sanata etkileri hakkında yayınları olmak.
COĞRAFYA BEŞERİ COĞRAFYA 1 - - - - Turizm coğrafyası ve kültürel miras konularında çalışmalar yapmış olmak.
İSTATİSTİK İSTATİSTİK - - - 1 2 Gecikmesi dağıtılmış modellerde yanlı tahmin ediciler üzerine çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ MANTIK - - - 1 1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve mantık üzerine çalışması bulunmak.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KELAM - - - 1 3 Kelam'da varlık tartışmaları üzerine araştırması bulunmak ve İslam düşüncesinde kavramlar üzerinde çalışması olmak.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR - - - 1 3 İlk dönem tefsir hareketleri; Türk-İslam coğrafyasında Kur'an çalışmaları alanında araştırma ve çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANASANAT DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA TELEVİZYON 1 - - - - Sinemada kadın ve şiddet konusu üzerine kurumsal ve uygulamalı sanatsal çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİYOMÜHENDİSLİK BİYOMÜHENDİSLİK - 1 1 - - Protein saflaştırma ve immobilizasyonu, biyosensörler, nanomalzemeler ve moleküler baskılama alanlarında enzim uygulama çalışmaları olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA - - - 1 5 İnşaat Mühendisliği Ulaştırma anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Bitümlü sıcak karışımlar konusunda laboratuvar deneyimi ve
çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI - 1 1 - - Karaciğer yetmezliği konusunda deneysel çalışmaları olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI - - - 1 1 Hipogonadizm ve troid truquat biyopsi konusunda çalışmaları olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ - 1 1 - - Rektum kanseri evrelendirmesi ve karaciğer fibrozisinin derecelendirilmesinde ileri düzey radyolojik görüntü yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ - - - 1 1 Obstetrik ultrasonografide tecrübeli olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ - - - 1 1 Koroziv özefajitlerde Glutaminin etkisi ile alakalı çalışmaları olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI - - - 1 1 Viskokanalostomi konusunda deneyimleri olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HAST. VE DOĞUM - - - 1 1 Jinekolojik Onkoloji yandalı olmak, overin granüloza hücreli tümörleri konusunda çalışma yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TARIM EKONOMİSİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ - 1 1 - - Bitkisel ve hayvansal üretimde (süt sığırcılığı) verimlilik, maliyet, brüt kar ve ekonometrik analizler üzerine çalışmalar yapmış olmak. Tarım İşletmeciliği
alanında uluslararası ve ulusal projelerde görev almış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANTREMAN BİL. - - - 1 5 Dar alan oyunlarının çabukluk performansına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
REKREASYON REKREASYON - - - 1 1 Rekreatif amaçlı animasyon faaliyetlerinin müşteri memnuniyetine etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ESASLARI - - - 1 3 Hemşirelik esasları anabilim dalından doktoralı ve klinik deneyimli olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
BÖLÜM ANASANAT DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MÜZİK ÇALGI - 1 1 - - Sanatta yeterliğini klasik gitar yorumculuğu alanında yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI - - - 1 4 Eğitsel yazılım ekran tasarımı, bilgisayar destekli zeki öğretim sistemi ve kavram yanılgılarının düzeltilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYG. - - - 1 1 Koruma Teoremleri ve RPI kümelerinin, RPCI kümelerinin, RCI kümelerinin ilişkileri üzerine çalışma yapmış olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
KİMYA VE KİMYASAL İŞ.TEK. BİYOKİMYA - - - 1 4 Meyve yetiştiriciliği alanında doktora yapmış olmak. Bitki besleme ve karbonhidrat metabolizması konularında çalışmalar yapmış olmak.
FİNANS,BANKACILIK VE SİG. BANKACILIK VE SİGORTACILIK - - - 1 4 Devlet bütçesinin ekonomi politiği ve vergi rekabeti konusunda çalışmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR