TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fen Bilimleri Enstitüsüne 100/2000 YÖK Doktora Burslu Öğrenci Alım İlanı

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133632
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 16.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Son başvuru Tarihi
:
19.02.2020 17:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2019-2020 BAHAR YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSLU ÖĞRENCİ ALIM İLANI

ANABİLİM DALI
BİLİM DALI Kontenjan BAŞVURU KOŞULLARI
Bahçe Bitkileri Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları Dahil)
(Doktora)
3 Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni Anabilim Dallarının herhangi birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak veya bu bölümlerin birinden lisans mezunu olmak (Lisans mezuniyeti ile başvurularda aşağıdaki başvuru koşullarına bakınız)

NOT: Programda en az 3 öğrencinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında eğitime başlaması halinde program açılacaktır.

BAŞVURU İSTENEN BELGELER VE KOŞULLARI
Müracaatlar online olarak http://basvuru.gop.edu.tr internet adresinden yapılacak olup mektup veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Online başvuru yaparken verilerini sistemden yükleyemeyen adayların başvuruları şahsen enstitü müdürlüğümüze yapılacak olup mektup veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU BELGELERİ
1-Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi, https://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır.
2-Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
3-Yüksek Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti.
4-En az 60 puan alındığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
5-En az 55 puan alındığını gösteren YDS veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
6-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
7-Üniversitemize verilen kontenjanlara herhangi bir işte çalışan öğrencilerde başvuruda bulunabilecektir (657 Sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında).
8-Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
9-Hâlihazırda herhangi bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.
10-Online olarak bilgilerini sistemde göremeyen adaylar manuel olarak, girdikleri bilgilerine ilişkin belgelerin aslını veya onaylı suretini başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmek zorundadırlar. Başvurusunu online olarak tamamlayan adayların başvuru için ayrıca Enstitümüze gelmeleri ve evrak getirmeleri gerekmemektedir.

LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURULARDA
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans diplomasına, lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 veya muadili mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana ve en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular değerlendirilirken; ALES puanının %60’ı, yabancı dil puanının %15’i ve lisans derecesi ile başvuranlar için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans diploma notunun %25’i alınarak ön değerlendirme puanı hesaplanır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, kontenjanın iki katı kadar aday bilim sınavına (mülakata) çağırılır. Bilim sınavında 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar; ön değerlendirme puanının %70’i ve bilim sınavının %30’u esas alınarak hesaplanır. Asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır. Değerlendirmede yüzlük puan sistemi kullanılacaktır. Yüzlük puan sistemi dışında düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurulu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayımlanan not dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru 17-19 Şubat 2020 (Saat:17.00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 20 Şubat 2020
Bilim Sınavı (Mülakat) 21 Şubat 2020
Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 21 Şubat 2020
Kesin Kayıtlar 24-25 Şubat 2020
Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları 26 Şubat 2020
Ders Kayıtları 27 Şubat 2020
Başvuru Adresi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi A Blok Kat:1 Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT
Ayrıntılı Bilgi İçin www.gop.edu.tr 0356 2521396 -0 356 2521148 (Fax)


NOT: 1) Müracaatlar online olarak http://basvuru.gop.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.


100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi*
100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, YÖK Başkanlığı tarafından “Doktora Bursları” verilecektir.
Burs Miktarı, Süresi ve Ödemeler:
(1)100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK yürütme kurulunca belirlenir.
(2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi Rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulu’nda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.
(4) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.
(5) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.
(6) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben oniki ay süre ile burs ödenir.
(7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.
(8) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+vb) programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR