İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İnönü Üniversitesi 101 Sözleşmeli Personel alıyor

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK751801
Şehir : Malatya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
101
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.01.2020
Son başvuru Tarihi
:
24.01.2020

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda
belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
HEMŞİRE 91 E-K - Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

2018 yılı KPSSP 3

SAĞLIK TEKNİKERİ 2 E-K - Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2018 yılı KPSSP 93

SAĞLIK TEKNİKERİ 4 E-K - Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2018 yılı KPSSP 93

SAĞLIK TEKNİKERİ 4 E-K - Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

2018 yılı KPSSP 93

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1.657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4.657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5.Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

İlan Tarihi : 13/01/2020
Başvuru Bitiş Tarihi : 24/01/2020


Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)
4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
7. Adli Sicil Kaydı

Başvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR