ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erdek Belediyesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK706468
Şehir : Balıkesir / Erdek
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Başvuru Süresi
:
25/10/2019-04/11/2019 tarihleri arasında saat 16:00'ya kadar
Son başvuru Tarihi
:
04.11.2019 16:00

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 3 (ÜÇ) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÜNVANI ADETİ SINIFI EĞİTİM DURUMU
TEKNIKER 1 TH 2 YILLIK ÖN LISANS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÖLÜMÜ MEZUNU
HEMŞİRE 1 SH 4 YILLIK HEMŞİRELİK LİSANS BÖLÜMÜ MEZUNU
PROGRAMCI 1 TH 2 YILLIK ÖN LISANS BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ MEZUNU

Giriş Sınavı ve Tarihi :

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;

Sözlü sınav tarihi: 05/11/2019 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (www.erdekbld.com) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları :

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartlar

2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikập, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Başvuru Şekli :

Adayların 25/10/2019-04/11/2019 tarihleri arasında saat 16:00'ya kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Basvuru Sırasında İstenen Belgeler :

1- Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Müracaat esnasında doldurulacaktır)

4- Sağlık Raporu (Heyet raporu şartı bulunmamaktadır)

5- 2 Adet vesikalık resim.

6- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge

7- Adli Sicil Belgesi

8- İkametgâh Belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 05/11/2019
Saat : 10:00
Yer : Erdek Belediye Meclis Toplantı Salonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR