YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksek İhtisas Üniversitesi 56 Öğretim Üyesi alıyor

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK790435
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
56
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
23.03.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden

Başvuru Tarihi : 23.03.2020
Son Başvuru Tarihi : 06.04.2020
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Rektörlük – Tıp Fakültesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu- Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören / ANKARA

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 – Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)
3 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
4 - Nüfus cüzdanı örneği
5- Adli Sicil Belgesi
6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan veya e- devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
8 – Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için,1 adet dosya ve 6 adet CD, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD
9- Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu
http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat
10 – Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek; Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve bunu belgelemek.
3-Özgeçmiş
4- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ilanda belirtilen ilgili alandaki ALES sınavından en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
5- İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi başvuruları için)
6-İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
7-Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
8-Adli Sicil Belgesi
9-Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
10- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan veya e-devletten ayrıntılı hizmet belgesi
11-Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
12-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
13-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
14-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.
(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
15-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
16-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.04.2020
Sınav Tarihi : 09.04.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.04.2020

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM /BİLİM DALI/ PROGRAM UNVANI ALINACAK KİŞİ SAYISI BAŞVURU KOŞULLARI
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını / doktorasını Fizyoloji alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fizyolojisi doktorası yapmış olmak, En az 2 (iki) yıl tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları alanından almış olmak. İnterstisiyel akciğer hastalıkları tanısında fiberoptik bronkoskopinin tanısal etkinliği konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak. Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanından almış, Ulusal ve Uluslararası
yayınlar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. 1 Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji alanından almış, Ulusal ve Uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doç. Dr. 1 Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanından almış olmak. Çocuk Nefroloji ve Çocuk Romatoloji Uzmanı olmak. Kronik diyaliz hastası olan çocuklarda leptin ve plasminojen aktivatör inhibitör-1 düzeyleri
üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanından almış olmak. Term ve Preterm bebeklerde periferik perfüzyonu etkileyen farklı değişkenler üzerine
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Kardiyoloji alanından almış olmak. Ekokardiyografi alanında benek izleme (Speckle tracking) yöntemi kullanarak sol ventrikülün bölgesel hızlarının ölçülmesi ile ilgili çalışmaları olmak ve
Ulusal ve Uluslararası çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Kardiyoloji alanından almış olmak.
Koroner akım rezervi konusunda deneyimli olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. 1 Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hatalıkları alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr. 1 Uzmanlığını Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanından almış olmak. Benign troid nodüllerine levotiroksinin etkileri, papiller troid kanseri folliküler varyantının Güneydoğu Anadoludaki
tanı sıklığı ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 İmmünoloji ve Alerji hastalıkları uzmanı olmak, Doku Tipleme laboratuvarı tecrübeli, Deney hayvanları ile
çalışma sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 Uzmanlığını İç Hastalıkları alanından almış olmak. Böbrek nakli hastalarında avasküler nekroz ile vitamin D reseptör gen polimorfizmi ve avasküler nekroz ile trombofili gen mutasyonları ilişkisi hakkında çalışmaları olmak. Böbrek nakli ünitesinde en az 8 yıl
tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını İç Hastalıkları alanından almış olmak. Troid ve metabolik sendrom ilişkisi konusunda çalışmaları olan ve sigara metabolik sendrom ilişkisi
hakkında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Prof. Dr. 1 Uzmanlığını Dermatoloji alanından almış olmak, Kozmetik Dermatoloji konusunda deneyimli olmak, Pediatrik Dermatoloji ve gebelik dermatolojik sorunlar
hakkında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof. Dr. 1 Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanından almış olmak. Yurtdışında Pediatrik Rehabilitasyon alanında deneyimli olmak, Ulusal ve Uluslararası
yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanından almış olmak. Minimal akımlı inhalasyon
anestezisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanından almış olmak.
Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Şirürji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanından almış olmak. Karaciğer Transplantasyon sertifikası olmak, açık karın ve enterarmosferik fistül konusunda deneyimli
olmak, uluslararası çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanından almış olmak. Yurtdışında Transplantasyon eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak. Ulusal ve Uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Genel Cerrahi alanından almış olmak.
Robotik Cerrahi Sertifikası olmak, robotik bariatrik cerrahi konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Genel Cerrahi alanından almış olmak. Robotik Cerrahi Sertifikası olmak, Obezite Cerrahi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Üroloji alanından almış olmak. KTP Lazer ile Prostat tedavisinde deneyime sahip ve PSA metabolizması ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Üroloji alanından almış olmak. Benign prostat hiperplazisinin KTP lazer kullanarak tedavilerinde tecrübeli ve eğitim sertifikasına sahip olmak. Üroonkolojik operasyonlar ve üriner diversiyon operasyonlarında cerrahi deneyim ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanından almış olmak. Deney hayvanları modelinde inflamasyonun flep mikrosirkülasyonu üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanından almış olmak. Neurovascular ve neuroanatomy deneyimli olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak. Spinal Cerrahide BOS kaçakları, Spinal Kort stimilasyonu ve spinal tümörlerle ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanından almış olmak. Osteokondrol defektlerde PGE2 ve hiyolonurik asit etkiler üzerine deneysel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanından almış olmak. Diz Protezi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Tüp Bebek sertifikası olmak, En az 1(bir) yıl Yurtdışında Kadın Hastalıkları ve doğum alanında çalışmış olmak, Vitamin D ve curcuminin gebelik ve üreme sağlığı üzerine etkisi ile ilgili deneysel
çalışmaları olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Laparoskopik Cerrahi ve endometriozis
konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Üreme yardımcı tedavi yöntemleri sertifikası ve intrastoplazmik sperm enjeksiyonu
konusunda Uluslararası çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doç. Dr. 1 Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olmak. Epidemiyoloji Yüksek Lisansı yapmış
olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olmak. Polikistik over sendromu tedavisinde metformin etkileri ve over tümörleri konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olmak. Riskli gebelik ve onkoloji üzerine
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Prof. Dr. 1 Doçentliğini Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları alanından almış olmak. Baş ve Boyun kanserlerinin cerrahi tedavisi ve rekonstrüksiyonları konusunda
çalışmaları ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları alanından almış olmak. Tonsil ve adenoid dokusunda fractalkin gen ekspresyonu ve servikal lenf nodlarında
malignite prediksiyonu konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Göz Hastalıkları alanından almış olmak. Hipertansif hastalarda retinal değişiklikler konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Göz Hastalıkları alanından almış olmak.
Retinal iskemi reperfüzyon hasarıyla ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anatomi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.
Anatomi alanında doktora yapıyor olmak, Omuz anatomisi ve omuz eklemi üzerinde çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği / Hemşirelik Esasları/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği/Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları)/Hemşirelik Esasları/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında
doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Araş. Gör. 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak (ALES SAY)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Araş. Gör. 1 Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi Bölümü Programlarında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak (ALES EA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Araş. Gör. 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Programlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (ALES SAY)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araş. Gör. 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (ALES SAY)
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Elektronörofizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Nöroloji alanından almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Elektronörofizyoloji Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Eczacılık Eczane Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Kimya Bölümü mezunu olmak. Kimya doktorası yapmış olmak. Biyojenik Amin ve Metal Tayinleri için Sensör hazırlanması konularında çalışmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Eczacılık Eczane Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Farmakoloji doktorası yapmış olmak, Sisplatin Nöropatisi
konusunda çalışmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik veya Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans mezunu olmak, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya bu alanlardan birinde doktora yapıyor veya
yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR