YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK707906
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
Nitelik ALES/YDS
Eşdeğeri Pua
Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri bilim Bölümü Öğretim Görevlisi 1 Başvuracak adayların;

*Çeviribilim ya da Mütercim Tercümanlık alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olması,
*Aynı alanda doktora eğitimine devam ediyor olması,
*Araştırma Görevlisi olarak bir üniversitede en az 3 yıl çalışmış olması beklenmektedir.
ALES 70
YDS 80
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü - Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 2 Başvuracak adayların;

*Hukuk Fakültesi mezunu olması,
*Hukuk Tezli Yüksek Lisans ya da Hukuk Doktora programına kayıtlı olmaları beklenmektedir.
ALES 70
YDS 50
Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Başvuracak adayların;

* Endüstri ve Sistem Mühendisliği veyabenzer bir bölümden lisans derecesine sahipolması,
*2020 bahar dönemi itibariyle Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya benzeri biralanda yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olması gerekmektedir.
ALES 70
YDS 50
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi 1 Başvuracak adayların;

*Makine Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olması,
*Onshape veya Solidworks programlarıyla Mühendislik Çizimi dersini, Matlab dersini ve Mühendislikte Sayısal Analiz dersini verebilecek olması,
*En az 3 yıl sanayi tecrübesi olması beklenmektedir.
ALES 70
YDS 80

Başvuru Bilgileri:

Duyuru Başlama Tarihi

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihtir.

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi

Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Detayları, Son Değerlendirme Tarihi üniversitemizin
www.yeditepe.edu.tr adresinden, duyurular bölümünden açıklanacaktır.

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.)

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.yeditepe.edu.tr

Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylrda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgildilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı irimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:
1- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR