YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yaşar Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alım ilanı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK746027
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.12.2019
Son başvuru Tarihi
:
10.01.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, bir adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

* Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir.

İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Fakülte/ Yüksekokul Bölüm Kadro Unvanı Kadro Adedi Uzmanlık Alanı
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (*) Prof.Dr. 1

Doçentlik derecesini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları bilim alanında almış olmak.
İletişim Araştırmaları, Avrupa Çalışmaları,
Gazetecilik alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü (*) Prof.Dr. 1

Tıp Fakültesi Lisans mezunu, Tıpta
Uzmanlık eğitimi ile Doçentlik derecesini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Madde Bağımlılığı, Tranksaksiyonel Analiz, Aile ve Çift Terapileri alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurt dışı akademik çalışma deneyimine sahip
olmak.

Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Prof.Dr. 1

Doçentlik derecesini Yönetim ve Organizasyon bilim alanında almış olmak. Turizm İşletmeciliği, Otel İşletmeciliği, Yönetim Psikolojisi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Ekonomi Bölümü (*) Prof.Dr. 1

Doçentlik derecesini Sosyal Politika bilim alanında almış olmak. Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi, Toplumsal Cinsiyet alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurt dışı akademik
çalışma deneyimine sahip olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (*) Doç.Dr. 1

Doktora derecesini İşletme alanında, Doçentlik derecesini Muhasebe bilim alanında almış olmak. Kurumsal Yönetim ve Raporlama, Bankacılık, alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü (*) Doç.Dr. 1

Doktora derecesini Turizm İşletmeciliği alanında, Doçentlik derecesini Pazarlama bilim alanında almış olmak. Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi, Uluslararası Turizm İşletmeciliği alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, akademik çalışma deneyimine
sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim- Tercümanlık Bölümü (*) Dr.Öğr.Üyesi 1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilim alanlarının birinden almış olmak. Belirtilen alanlarda araştırma ve yayınlar yapmış, çeviri ile ilgili
akademik/profesyonel çalışma deneyimine
sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) Dr.Öğr.Üyesi 1

Doktora derecesini Karşılaştırmalı
Edebiyat, alanında almış olmak. Klasik Edebiyat, Dünya Edebiyatı alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurt dışı akademik çalışma
deneyimine sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR