YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yaşar Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK819987
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.07.2020
Başvuru Süresi
:
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülteye başvurulması gerekmektedir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.
* Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
* Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Fakülte Bölüm Kadro
Unvanı
Kadro
Adedi
Uzmanlık Alanı
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (*) Prof. Dr. 1 Doçentlik derecesini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Sosyal İnovasyon, Sosyal Girişimcilik alanlarında eğitim, araştırma
ve yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (*)

Prof.Dr. 1 Doçentlik derecesini Finans bilim alanında almış olmak. Davranışsal Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Kurumsal Yönetim alanlarında eğitim,
araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Doç. Dr. 1 Doçentlik derecesini Finans bilim alanında almış olmak. Varlık Fiyatlama, Piyasa Mikroyapısı, Türev Ürünler ve Oyun Teorisi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Doç. Dr. 1 Doçentlik derecesini Müzik sanat alanında almış olmak. Kompozisyon ve Müzik Teorileri alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış
olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Bölümü (*)
Doç. Dr. 1 Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Haberleşme, Kuantum ve Optik alanlarında eğitim,
araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Makine Mühendisliği Bölümü (*) Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Teorik ve Uygulamalı Katı Mekaniği, Çok Ölçekli Modelleme, Elastikiyet Teorileri alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik çalışma deneyimine sahip
olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)

Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini İç Mimarlık alanında almış olmak. İç Mekânda Aydınlatma ve Tasarım, alanında araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olmak. İç Mimarlık Çalışmalarında Çevre ve Davranış alanında araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. Çağdaş Amerikan Edebiyatı alanında araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine
sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Bilim Kültürü Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini İnsan Bilimleri ve Kültürel Çalışmalar alanında almış olmak. Felsefe, Etik ve Estetik alanlarında uzmanlaşmış ve bu alanlarda araştırma, yayınlar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine
sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR